RHB

Công ty cổ phần chứng khoán Việt Nam (VNSEC) thông báo về việc Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 21/UBCK-GPHĐKD ngày 08/12/2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp với nội dung như sau:
 

Nghiệp vụ kinh doanh bổ sung : Tự doanh Chứng khoán.

 

Chúng tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác ,trung thực của nội dung thông báo và hồ sơ kèm theo.

 

Nguồn : UBCK
Công ty cổ phần chứng khoán Việt Nam (VNSEC),giấy phép kinh doanh chứng khoán số 21/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp ngày 08/12/2006,báo cáo về việc thay đổi lãnh đạo của công ty như sau:
 

- Họ và tên người được bổ nhiệm: Bà Phí Thị Bích An,chức vụ Tổng giám đốc và là người Đại diện trước pháp luật thay cho Bà Trần Thị Tú Hạnh,chức vụ Tổng Giám đốc.

 

- Chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán số 01235/PTTC ngày cấp :05/08/2009.

 

Lý do thay đổi : Bà Trần Thị Tú Hạnh xin nghỉ việc và chuyển công tác khác.

 

Chúng tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác ,trung thực của nội dung thông báo và hồ sơ kèm theo.

 

Nguồn : VNSEC
Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam xin thông báo về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty như sau:
 

Công ty cổ phần chứng khoán Việt Nam xin thông báo về việc thay đổi lãnh đạo Công ty như sau:

 

- Họ và tên người được bổ nhiệm: Ông Kellee Kam Chee Khiong,chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị thay cho Ông Chay Wai Leong chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

 

- Lý do thay đổi: Ông Chay Wai Leong xin từ chức,chuyển công tác khác.

 

Việc thay đổi này sẽ bắt đầu từ ngày 06/05/2011.

 

Nguồn : VNSEC
Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam xin thông báo về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty như sau:
 

1- Điều 4.Lĩnh vực kinh doanh:(Điều lệ mới)

4.1.Các lĩnh vực kinh doanh của Công ty bao gồm:

- Môi giới chứng khoán

- Tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư chứng khoán

- Tự doanh chứng khoán

- Lưu ký chứng khoán

Bỏ mục:- Quản lý danh mục đầu tư (Tại điều lệ cũ)

Lý do sửa đổi:- Để phù hợp với quy định tại Khoản 1,Điều 60- Luật Chứng khoán.

 

2.Điều 37.Kiểm toán

37.2.Cổ đông hoặc một nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% vốn Điều lệ trở lên của Công ty có quyền yêu cầu thực hiện kiểm toán nội bộ Công ty bằng văn bản và việc kiểm toán phải được sự chấp thuận  và phải tuân theo điều kiện ,quyết định của Hội Đồng Quản Trị(HĐQT).Bản sao của báo cáo kiểm toán cuối cùng sẽ được gửi đến HĐQT khi đợt kiểm tra kết thúc.Báo cáo kiểm toán chỉ được sử dụng phục vụmục đích nội bộ của các cổ đông và không được tiết lộ cho bên thứ ba khi chưa được sự chấp thuận của HĐQT.

Lý do sửa đổi:- Bổ sung điều khoản về Kiểm toán căn cứ theo Công văn 2163/UBCK- QLKD của Ủy Ban Chứng khoán nhà nước.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/05/2011

 

Công ty cam kết sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác ,trung thực của Công văn này và hồ sơ kèm theo.

Xin trân trọng cảm ơn!             

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

Hồ sơ kèm theo:  ĐÃ KÝ

- Biên bản và nghị quyết ĐHCĐ         

- Điều lệ sửa đổi bổ sung          PHÍ THỊ BÍCH AN

- Bản sao Công văn 2163/UBCK- QLKD của UBCKNN

 

Nguồn : VNSEC
Được sự chấp thuận và cấp phép của Ủy ban chứng khoán về cung cấp dịch vụ giao dịch theo quyết định số 618/QĐ-UBCK ngày 22 tháng 08 năm 2011, Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Nam (VNSEC - 029) chính thức cung cấp dịch vụ Giao dịch chứng khoán trực tuyến trên internet cho người đầu tư của Công ty cổ phần chứng khoán Việt Nam.
 

Sau quá trình tích cực chuẩn bị VSEC xin thông báo thời điểm chính thức cung cấp dịch vụ Giao dịch chứng khoán trực tuyến trên internet cho người đầu tư của Công ty cổ phần chứng khoán Việt Nam, và đồng thời cũng chính thức đưa hệ thống Website mới đi vào hoạt động kể từ ngày thứ hai, 31 tháng 10 năm 2011.

 

- Địa chỉ cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến: etrading.vnsec.vn

- Địa chỉ cung cấp Hệ thống website: www.vnsec.vn

- VSEC vẫn giữ nguyên, không thay đổi địa chỉ website.

 

Chi tiết, xin xem file đính kèm: thongbaogdttvawe.doc.

 

Nguồn : VNSEC
Công ty cổ phần chứng khoán Việt Nam xin thông báo về việc ủy quyền của Tổng giám đốc và đại diện pháp luật của Công ty như sau:
 
  • Họ và tên người uỷ quyền: Bà Phí Thị Bích An, chức vụ Tổng giám đốc và Đại diện trước pháp luật.
  • Uỷ quyền cho Ông Ng.Weng Seng chức vụ Giám đốc điều hành toàn bộ quyền hạn và thẩm quyền của Tổng giám đốc và đại diện truớc pháp luật bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 năm 2011.
  • Bà Phí Thị Bích An sẽ tiếp tục giữ chức Tổng giám đốc và đại diện pháp luật khi hết thời gian nghỉ thai sản và bắt đầu trở lại làm việc tại Công ty .

Lý do việc uỷ quyền : Bà Phí Thị Bích An nghỉ thai sản.

Trân trọng cảm ơn.

 

Nguồn : VNSEC
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước , Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
 

Chúng tôi là : Công ty cổ phần chứng khoán Việt Nam.

Giấy phép kinh doanh chứng khoán số 21/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp ngày 08/12/2006.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, số 59 Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

   Trên cơ sở Công văn số 100/2011/CV-CKVN1 của Công ty cổ phần chứng khoán Việt Nam  ngày 07/11/2011 gửi Quý Uỷ ban và hai Sở thông báo về việc Uỷ quyền Tổng giám đốc và đại diện truớc pháp luật cho ông Ng Weng Seng.

Nay Công ty chúng tôi xin thông báo về việc tạm dừng việc Uỷ quyền.

Bắt đầu từ ngày 01/03/2012  Tổng giám đốc và đại diện pháp luật của Công ty như  sau:

Họ và tên người bổ nhiệm : Bà Phí Thị Bích An, chức vụ Tổng giám đốc và Đại diện trước pháp luật.

Lý do: Bà Phí Thị Bích An đã kết thúc kỳ nghỉ thai sản và đi làm trở lại.

Chúng tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng cảm ơn.

 

                                                 UQ. TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                         GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

 

 

 

 

                                                                         NG.WENG SENG

 

Nguồn : VNSEC
CONTACT US
Phone