RHB

Áp dụng từ ngày 01 tháng 12 năm 2022

STT Sàn Hạng Tỷ lệ
1 AAA HOSE B 40%
2 ACB HOSE A 50%
3 AGG HOSE D 20%
4 AGR HOSE D 20%
5 ANV HOSE D 20%
6 APG HOSE C 30%
7 APH HOSE D 20%
8 ASM HOSE B 40%
9 BAF HOSE D 20%
10 BCC HNX C 30%
11 BCG HOSE C 30%
12 BCM HOSE B 40%
13 BFC HOSE D 20%
14 BID HOSE A 50%
15 BMI HOSE C 30%
16 BMP HOSE C 30%
17 BSI HOSE C 30%
18 BVH HOSE A 50%
19 BVS HNX B 40%
20 BWE HOSE C 30%
21 CEO HNX C 30%
22 CKG HOSE C 30%
23 CNG HOSE D 20%
24 CRE HOSE C 30%
25 CSV HOSE C 30%
26 CTD HOSE B 40%
27 CTF HOSE B 40%
28 CTG HOSE A 50%
29 CTS HOSE C 30%
30 D2D HOSE D 20%
31 DBC HOSE C 30%
32 DBD HOSE C 30%
33 DCM HOSE A 50%
34 DGC HOSE A 50%
35 DGW HOSE B 40%
36 DHC HOSE B 40%
37 DHG HOSE C 30%
38 DIG HOSE D 20%
39 DPG HOSE D 20%
40 DPM HOSE A 50%
41 DPR HOSE C 30%
42 DRC HOSE B 40%
43 DVP HOSE C 30%
44 DXG HOSE B 40%
45 DXS HOSE D 20%
46 EIB HOSE A 50%
47 ELC HOSE B 40%
48 EVF HOSE D 20%
49 EVS HNX C 30%
50 FCN HOSE B 40%
51 FIT HOSE D 20%
52 FMC HOSE C 30%
53 FPT HOSE A 50%
54 FRT HOSE B 40%
55 FTS HOSE B 40%
56 GAS HOSE A 50%
57 GEG HOSE B 40%
58 GEX HOSE A 50%
59 GKM HNX D 20%
60 GMD HOSE B 40%
61 GVR HOSE A 50%
62 GIL HOSE B 40%
63 HAH HOSE B 40%
64 HAX HOSE C 30%
65 HBC HOSE B 40%
66 HCM HOSE A 50%
67 HDB HOSE B 40%
68 HDC HOSE C 30%
69 HDG HOSE B 40%
70 HHS HOSE C 30%
71 HHV HOSE C 30%
72 HPG HOSE A 50%
73 HSG HOSE B 40%
74 HT1 HOSE B 40%
75 HTN HOSE D 20%
76 HUT HNX D 20%
77 IDC HNX B 40%
78 IDI HOSE C 30%
79 IJC HOSE B 40%
80 IPA HNX D 20%
81 ITC HOSE D 20%
82 KBC HOSE A 50%
83 KDC HOSE B 40%
84 KDH HOSE A 50%
85 KOS HOSE C 30%
86 KSB HOSE D 20%
87 KHG HOSE A 50%
88 LAS HNX D 20%
89 LCG HOSE C 30%
90 LDG HOSE D 20%
91 LPB HOSE A 50%
92 MBB HOSE A 50%
93 MBS HNX C 30%
94 MIG HOSE C 30%
95 MSB HOSE B 40%
96 MSH HOSE D 20%
97 MSN HOSE A 50%
98 MWG HOSE A 50%
99 NAG HNX C 30%
100 NBB HOSE D 20%
101 NKG HOSE B 40%
102 NLG HOSE B 40%
103 NT2 HOSE B 40%
104 NTL HOSE C 30%
105 NTP HNX D 20%
106 NVL HOSE C 30%
107 OCB HOSE C 30%
108 ORS HOSE C 30%
109 PAN HOSE C 30%
110 PC1 HOSE B 40%
111 PDR HOSE C 30%
112 PET HOSE B 40%
113 PLX HOSE B 40%
114 PNJ HOSE B 40%
115 POW HOSE A 50%
116 PTB HOSE D 20%
117 PVI HNX A 50%
118 PVS HNX B 40%
119 PVT HOSE B 40%
120 PHR HOSE B 40%
121 RAL HOSE D 20%
122 REE HOSE B 40%
123 SAB HOSE A 50%
124 SAM HOSE C 30%
125 SBA HOSE D 20%
126 SBT HOSE C 30%
127 SCR HOSE C 30%
128 SHB HOSE A 50%
129 SHI HOSE C 30%
130 SSB HOSE C 30%
131 SSI HOSE A 50%
132 STB HOSE A 50%
133 STK HOSE D 20%
134 SZC HOSE C 30%
135 TAR HNX B 40%
136 TBC HOSE D 20%
137 TCB HOSE A 50%
138 TCM HOSE D 20%
139 TCH HOSE B 40%
140 TDM HOSE C 30%
141 TIG HNX C 30%
142 TLG HOSE C 30%
143 TMS HOSE D 20%
144 TNG HNX C 30%
145 TNH HOSE C 30%
146 TPB HOSE A 50%
147 TTA HOSE D 20%
148 TV2 HOSE D 20%
149 TVS HOSE D 20%
150 THD HNX D 20%
151 TRA HOSE D 20%
152 VCB HOSE A 50%
153 VCG HOSE D 20%
154 VCI HOSE A 50%
155 VCS HNX C 30%
156 VGC HOSE B 40%
157 VHC HOSE B 40%
158 VHM HOSE A 50%
159 VIB HOSE A 50%
160 VIX HOSE A 50%
161 VJC HOSE A 50%
162 VND HOSE A 50%
163 VNM HOSE A 50%
164 VNR HNX D 20%
165 VPB HOSE A 50%
166 VPD HOSE D 20%
167 VPG HOSE D 20%
168 VPI HOSE C 30%
169 VRE HOSE A 50%
170 VSC HOSE C 30%
171 VSH HOSE C 30%

Loại mã NVL ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ” áp dụng từ ngày 17/11/2022.

Kính gửi Quý Nhà đầu tư và Đối tác có liên quan,

Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam (RHBSVN) xin thông báo như sau:

Kể từ ngày 17.11.2022, RHBSVN thực hiện loại mã chứng khoán NVL - Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va thuộc Sở HOSE ra khỏi danh sách chứng khoán cho vay giao dịch ký quỹ của RHBSVN.

Danh sách chứng khoán cho vay giao dịch ký quỹ còn lại gồm 175 mã dưới đây.

Trân trọng cám ơn sự quan tâm của Qúy Nhà đầu tư và người liên quan!

TT Sàn Hạng Tỷ lệ cho vay
1 AAA HOSE B 40%
2 ACB HOSE A 50%
3 AGG HOSE C 30%
4 AGR HOSE D 20%
6 ANV HOSE D 20%
7 APG HOSE B 40%
8 ASM HOSE C 30%
9 BAF HOSE D 20%
11 BCG HOSE B 40%
12 BCM HOSE C 30%
13 BFC HOSE D 20%
14 BID HOSE A 50%
15 BMI HOSE C 30%
16 BMP HOSE D 20%
17 BSI HOSE C 30%
18 BVH HOSE A 50%
20 BWE HOSE B 40%
22 CKG HOSE D 20%
23 CMX HOSE D 20%
24 CRE HOSE D 20%
25 CSV HOSE A 50%
26 CTD HOSE B 40%
27 CTF HOSE B 40%
28 CTG HOSE A 50%
29 CTS HOSE C 30%
30 D2D HOSE D 20%
31 DBC HOSE C 30%
32 DBD HOSE C 30%
33 DCM HOSE A 50%
34 DGC HOSE A 50%
35 DGW HOSE C 30%
36 DHA HOSE D 20%
37 DHC HOSE D 20%
38 DHG HOSE C 30%
39 DIG HOSE C 30%
40 DPG HOSE C 30%
41 DPM HOSE A 50%
42 DPR HOSE B 40%
43 DRC HOSE B 40%
44 DRH HOSE D 20%
45 DVP HOSE C 30%
46 DXG HOSE A 50%
47 DXS HOSE D 20%
48 EIB HOSE A 50%
49 ELC HOSE B 40%
50 EVE HOSE C 30%
52 FCN HOSE C 30%
53 FIT HOSE C 30%
54 FMC HOSE D 20%
55 FPT HOSE A 50%
56 FRT HOSE B 40%
57 FTS HOSE C 30%
58 GAS HOSE A 50%
59 GEG HOSE C 30%
60 GEX HOSE A 50%
62 GMD HOSE B 40%
63 GVR HOSE A 50%
64 GIL HOSE C 30%
65 HAH HOSE B 40%
66 HAX HOSE C 30%
67 HBC HOSE B 40%
68 HCM HOSE A 50%
69 HDB HOSE A 50%
70 HDC HOSE D 20%
71 HDG HOSE B 40%
72 HHS HOSE D 20%
73 HHV HOSE D 20%
74 HPG HOSE A 50%
75 HPX HOSE D 20%
76 HQC HOSE D 20%
77 HSG HOSE A 50%
78 HT1 HOSE D 20%
79 HTN HOSE D 20%
82 IDI HOSE D 20%
83 IJC HOSE B 40%
85 ITC HOSE D 20%
86 KBC HOSE A 50%
87 KDC HOSE B 40%
88 KDH HOSE A 50%
89 KOS HOSE C 30%
90 KSB HOSE B 40%
91 KHG HOSE A 50%
93 LCG HOSE D 20%
94 LDG HOSE C 30%
95 LPB HOSE B 40%
96 LSS HOSE D 20%
97 MBB HOSE A 50%
99 MIG HOSE D 20%
100 MSB HOSE B 40%
101 MSH HOSE C 30%
102 MSN HOSE A 50%
103 MWG HOSE A 50%
104 NAF HOSE D 20%
106 NBB HOSE D 20%
107 NKG HOSE A 50%
108 NLG HOSE A 50%
110 NT2 HOSE C 30%
111 NTL HOSE C 30%
113 OCB HOSE B 40%
114 ORS HOSE B 40%
115 PAN HOSE C 30%
116 PC1 HOSE C 30%
117 PET HOSE D 20%
118 PLX HOSE A 50%
119 PNJ HOSE B 40%
120 POW HOSE A 50%
121 PTB HOSE C 30%
125 PVT HOSE A 50%
126 PHR HOSE B 40%
127 RAL HOSE D 20%
128 REE HOSE A 50%
129 SAB HOSE B 40%
130 SAM HOSE D 20%
131 SBA HOSE D 20%
132 SBT HOSE B 40%
133 SCR HOSE C 30%
134 SHB HOSE A 50%
135 SHI HOSE C 30%
136 SSB HOSE C 30%
137 SSI HOSE A 50%
138 STB HOSE A 50%
139 STK HOSE D 20%
140 SZC HOSE C 30%
142 TCB HOSE A 50%
143 TCM HOSE D 20%
144 TCH HOSE B 40%
145 TDM HOSE C 30%
147 TIP HOSE D 20%
148 TLG HOSE C 30%
149 TLH HOSE D 20%
150 TMS HOSE D 20%
152 TNH HOSE B 40%
153 TPB HOSE A 50%
154 TSC HOSE C 30%
155 TV2 HOSE D 20%
156 TVS HOSE D 20%
158 TRA HOSE D 20%
159 VCB HOSE A 50%
160 VCG HOSE B 40%
161 VCI HOSE A 50%
163 VGC HOSE A 50%
164 VHC HOSE A 50%
165 VHM HOSE A 50%
166 VIB HOSE A 50%
167 VIX HOSE A 50%
168 VJC HOSE A 50%
169 VND HOSE A 50%
170 VNM HOSE A 50%
171 VPB HOSE A 50%
172 VPI HOSE C 30%
173 VRE HOSE A 50%
174 VSC HOSE C 30%
175 VSH HOSE C 30%
Áp dụng từ ngày 08 tháng 11 năm 2022

TT Sàn Hạng Tỷ lệ cho vay
1 AAA HOSE B 40%
2 ACB HOSE A 50%
3 AGG HOSE C 30%
4 AGR HOSE D 20%
5 AMV HNX D 20%
6 ANV HOSE D 20%
7 APG HOSE B 40%
8 ASM HOSE C 30%
9 BAF HOSE D 20%
10 BCC HNX D 20%
11 BCG HOSE B 40%
12 BCM HOSE C 30%
13 BFC HOSE D 20%
14 BID HOSE A 50%
15 BMI HOSE C 30%
16 BMP HOSE D 20%
17 BSI HOSE C 30%
18 BVH HOSE A 50%
19 BVS HNX C 30%
20 BWE HOSE B 40%
21 CEO HNX C 30%
22 CKG HOSE D 20%
23 CMX HOSE D 20%
24 CRE HOSE D 20%
25 CSV HOSE A 50%
26 CTD HOSE B 40%
27 CTF HOSE B 40%
28 CTG HOSE A 50%
29 CTS HOSE C 30%
30 D2D HOSE D 20%
31 DBC HOSE C 30%
32 DBD HOSE C 30%
33 DCM HOSE A 50%
34 DGC HOSE A 50%
35 DGW HOSE C 30%
36 DHA HOSE D 20%
37 DHC HOSE D 20%
38 DHG HOSE C 30%
39 DIG HOSE C 30%
40 DPG HOSE C 30%
41 DPM HOSE A 50%
42 DPR HOSE B 40%
43 DRC HOSE B 40%
44 DRH HOSE D 20%
45 DVP HOSE C 30%
46 DXG HOSE A 50%
47 DXS HOSE D 20%
48 EIB HOSE C 30%
49 ELC HOSE B 40%
50 EVE HOSE C 30%
51 EVS HNX C 30%
52 FCN HOSE C 30%
53 FIT HOSE C 30%
54 FMC HOSE D 20%
55 FPT HOSE A 50%
56 FRT HOSE B 40%
57 FTS HOSE C 30%
58 GAS HOSE A 50%
59 GEG HOSE C 30%
60 GEX HOSE A 50%
61 GIL HOSE C 30%
62 GKM HNX D 20%
63 GMD HOSE B 40%
64 GVR HOSE A 50%
65 HAH HOSE B 40%
66 HAX HOSE C 30%
67 HBC HOSE B 40%
68 HCM HOSE A 50%
69 HDB HOSE A 50%
70 HDC HOSE D 20%
71 HDG HOSE B 40%
72 HHS HOSE D 20%
73 HHV HOSE D 20%
74 HPG HOSE A 50%
75 HPX HOSE D 20%
76 HQC HOSE D 20%
77 HSG HOSE A 50%
78 HT1 HOSE D 20%
79 HTN HOSE D 20%
80 HUT HNX C 30%
81 IDC HNX B 40%
82 IDI HOSE D 20%
83 IJC HOSE B 40%
84 IPA HNX C 30%
85 ITC HOSE D 20%
86 KBC HOSE A 50%
87 KDC HOSE B 40%
88 KDH HOSE A 50%
89 KHG HOSE A 50%
90 KOS HOSE C 30%
91 KSB HOSE B 40%
92 LAS HNX D 20%
93 LCG HOSE D 20%
94 LDG HOSE C 30%
95 LPB HOSE B 40%
96 LSS HOSE D 20%
97 MBB HOSE A 50%
98 MBS HNX B 40%
99 MIG HOSE D 20%
100 MSB HOSE B 40%
101 MSH HOSE C 30%
102 MSN HOSE A 50%
103 MWG HOSE A 50%
104 NAF HOSE D 20%
105 NAG HNX D 20%
106 NBB HOSE D 20%
107 NKG HOSE A 50%
108 NLG HOSE A 50%
109 NRC HNX C 30%
110 NT2 HOSE C 30%
111 NTL HOSE C 30%
112 NTP HNX C 30%
113 NVL HOSE A 50%
114 OCB HOSE B 40%
115 ORS HOSE B 40%
116 PAN HOSE C 30%
117 PC1 HOSE C 30%
118 PET HOSE D 20%
119 PHR HOSE B 40%
120 PLX HOSE A 50%
121 PNJ HOSE B 40%
122 POW HOSE A 50%
123 PTB HOSE C 30%
124 PVC HNX D 20%
125 PVI HNX B 40%
126 PVS HNX A 50%
127 PVT HOSE A 50%
128 RAL HOSE D 20%
129 REE HOSE A 50%
130 SAB HOSE B 40%
131 SAM HOSE D 20%
132 SBA HOSE D 20%
133 SBT HOSE B 40%
134 SCR HOSE C 30%
135 SHB HOSE A 50%
136 SHI HOSE D 20%
137 SSB HOSE C 30%
138 SSI HOSE A 50%
139 STB HOSE A 50%
140 STK HOSE D 20%
141 SZC HOSE C 30%
142 TAR HNX C 30%
143 TCB HOSE A 50%
144 TCH HOSE B 40%
145 TCM HOSE D 20%
146 TDM HOSE C 30%
147 THD HNX D 20%
148 TIG HNX D 20%
149 TIP HOSE D 20%
150 TLG HOSE C 30%
151 TLH HOSE D 20%
152 TMS HOSE D 20%
153 TNG HNX B 40%
154 TNH HOSE B 40%
155 TPB HOSE A 50%
156 TRA HOSE D 20%
157 TSC HOSE C 30%
158 TV2 HOSE D 20%
159 TVS HOSE D 20%
160 VCB HOSE A 50%
161 VCG HOSE B 40%
162 VCI HOSE A 50%
163 VCS HNX B 40%
164 VGC HOSE A 50%
165 VHC HOSE A 50%
166 VHM HOSE A 50%
167 VIB HOSE A 50%
168 VIX HOSE A 50%
169 VJC HOSE A 50%
170 VND HOSE A 50%
171 VNM HOSE A 50%
172 VPB HOSE A 50%
173 VPI HOSE C 30%
174 VRE HOSE A 50%
175 VSC HOSE C 30%
176 VSH HOSE C 30%
Áp dụng từ ngày 14 tháng 09 năm 2022

TT Sàn Hạng Tỷ lệ cho vay
1 AAA HOSE B 40%
2 ACB HOSE A 50%
3 AGG HOSE C 20%
4 AGR HOSE D 20%
5 AMV HNX D 20%
6 ANV HOSE D 20%
7 APG HOSE B 40%
8 ASM HOSE C 30%
9 BAF HOSE D 20%
10 BCC HNX D 20%
11 BCG HOSE B 40%
12 BCM HOSE C 20%
13 BFC HOSE D 20%
14 BID HOSE A 50%
15 BMI HOSE C 20%
16 BMP HOSE D 20%
17 BSI HOSE C 20%
18 BVH HOSE A 50%
19 BVS HNX C 30%
20 BWE HOSE B 40%
21 CEO HNX C 30%
22 CKG HOSE D 20%
23 CMX HOSE D 20%
24 CRE HOSE D 20%
25 CSV HOSE A 40%
26 CTD HOSE B 40%
27 CTF HOSE C 30%
28 CTG HOSE A 50%
29 CTS HOSE C 30%
30 D2D HOSE D 20%
31 DBC HOSE C 30%
32 DBD HOSE C 20%
33 DCM HOSE A 50%
34 DGC HOSE A 50%
35 DGW HOSE C 40%
36 DHA HOSE D 20%
37 DHC HOSE D 20%
38 DHG HOSE C 20%
39 DIG HOSE C 30%
40 DPG HOSE C 20%
41 DPM HOSE A 50%
42 DPR HOSE B 40%
43 DRC HOSE B 40%
44 DRH HOSE D 20%
45 DVP HOSE C 30%
46 DXG HOSE A 50%
47 DXS HOSE D 20%
48 EIB HOSE C 20%
49 ELC HOSE B 40%
50 EVE HOSE C 30%
51 EVS HNX C 30%
52 FCN HOSE C 40%
53 FIT HOSE C 30%
54 FMC HOSE D 20%
55 FPT HOSE A 50%
56 FRT HOSE B 40%
57 FTS HOSE C 30%
58 GAS HOSE A 50%
59 GEG HOSE C 20%
60 GEX HOSE A 50%
61 GIL HOSE C 30%
62 GKM HNX D 20%
63 GMD HOSE B 40%
64 GVR HOSE A 50%
65 HAH HOSE B 40%
66 HAX HOSE C 30%
67 HBC HOSE B 40%
68 HCM HOSE A 50%
69 HDB HOSE A 50%
70 HDC HOSE D 20%
71 HDG HOSE B 40%
72 HHS HOSE D 20%
73 HHV HOSE D 20%
74 HPG HOSE A 50%
75 HPX HOSE D 20%
76 HQC HOSE D 20%
77 HSG HOSE A 50%
78 HT1 HOSE D 20%
79 HTN HOSE D 20%
80 HUT HNX C 30%
81 IDC HNX B 40%
82 IDI HOSE D 20%
83 IJC HOSE B 40%
84 IPA HNX C 40%
85 ITC HOSE D 20%
86 KBC HOSE A 50%
87 KDC HOSE B 40%
88 KDH HOSE A 50%
89 KHG HOSE A 50%
90 KOS HOSE C 20%
91 KSB HOSE B 40%
92 LAS HNX D 20%
93 LCG HOSE D 20%
94 LDG HOSE C 30%
95 LHG HOSE C 40%
96 LPB HOSE B 40%
97 LSS HOSE D 20%
98 MBB HOSE A 50%
99 MBS HNX B 40%
100 MIG HOSE D 20%
101 MSB HOSE B 40%
102 MSH HOSE C 20%
103 MSN HOSE A 50%
104 MWG HOSE A 50%
105 NAF HOSE D 20%
106 NAG HNX D 20%
107 NBB HOSE D 20%
108 NKG HOSE A 50%
109 NLG HOSE A 50%
110 NRC HNX C 30%
111 NT2 HOSE C 30%
112 NTL HOSE C 30%
113 NTP HNX C 20%
114 NVL HOSE A 50%
115 OCB HOSE B 40%
116 ORS HOSE B 40%
117 PAN HOSE C 20%
118 PC1 HOSE C 30%
119 PET HOSE D 20%
120 PHR HOSE B 40%
121 PLX HOSE A 50%
122 PNJ HOSE B 40%
123 POW HOSE A 50%
124 PTB HOSE C 30%
125 PVC HNX D 20%
126 PVI HNX B 40%
127 PVS HNX A 50%
128 PVT HOSE A 50%
129 RAL HOSE D 20%
130 REE HOSE A 50%
131 SAB HOSE B 40%
132 SAM HOSE D 20%
133 SBA HOSE D 20%
134 SBT HOSE B 40%
135 SCR HOSE C 30%
136 SHB HNX A 50%
137 SJF HOSE D 20%
138 SSB HOSE C 30%
139 SSI HOSE A 50%
140 STB HOSE A 50%
141 STK HOSE D 20%
142 SZC HOSE C 20%
143 TAR HNX C 20%
144 TCB HOSE A 50%
145 TCH HOSE B 40%
146 TCM HOSE D 20%
147 TDM HOSE C 40%
148 THD HNX D 20%
149 TIG HNX D 20%
150 TIP HOSE D 20%
151 TLG HOSE C 20%
152 TLH HOSE D 20%
153 TMS HOSE D 20%
154 TNG HNX B 40%
155 TNH HOSE B 40%
156 TPB HOSE A 50%
157 TRA HOSE D 20%
158 TSC HOSE C 40%
159 TV2 HOSE D 20%
160 TVS HOSE D 20%
161 VCB HOSE A 50%
162 VCG HOSE B 40%
163 VCI HOSE A 50%
164 VCS HNX B 40%
165 VGC HOSE A 50%
166 VHC HOSE A 50%
167 VHM HOSE A 50%
168 VIB HOSE A 50%
169 VIX HNX A 50%
170 VJC HOSE A 50%
171 VND HOSE A 50%
172 VNM HOSE A 50%
173 VPB HOSE A 50%
174 VPI HOSE C 20%
175 VRE HOSE A 50%
176 VSC HOSE C 30%
177 VSH HOSE C 20%
 
Áp dụng từ ngày 13 tháng 09 năm 2022

TT Sàn Hạng Tỷ lệ cho vay
1 AAA HOSE B 40%
2 ACB HOSE A 50%
3 AGG HOSE C 20%
4 AGR HOSE D 20%
5 AMV HNX D 20%
6 ANV HOSE D 20%
7 APG HOSE B 40%
8 ASM HOSE C 30%
9 BAF HOSE D 20%
10 BCC HNX D 20%
11 BCG HOSE B 40%
12 BCM HOSE C 20%
13 BFC HOSE D 20%
14 BID HOSE A 50%
15 BMI HOSE C 20%
16 BMP HOSE D 20%
17 BSI HOSE C 20%
18 BVH HOSE A 50%
19 BVS HNX C 30%
20 BWE HOSE B 40%
21 CEO HNX C 30%
22 CKG HOSE D 20%
23 CMX HOSE D 20%
24 CRE HOSE D 20%
25 CSV HOSE A 40%
26 CTD HOSE B 40%
27 CTF HOSE C 30%
28 CTG HOSE A 50%
29 CTS HOSE C 30%
30 D2D HOSE D 20%
31 DBC HOSE C 30%
32 DBD HOSE C 20%
33 DCM HOSE A 50%
34 DGC HOSE A 50%
35 DGW HOSE C 40%
36 DHA HOSE D 20%
37 DHC HOSE D 20%
38 DHG HOSE C 20%
39 DIG HOSE C 30%
40 DPG HOSE C 20%
41 DPM HOSE A 50%
42 DPR HOSE B 40%
43 DRC HOSE B 40%
44 DRH HOSE D 20%
45 DVP HOSE C 30%
46 DXG HOSE A 50%
47 DXS HOSE D 20%
48 EIB HOSE C 20%
49 ELC HOSE B 40%
50 EVE HOSE C 30%
51 EVS HNX C 30%
52 FCN HOSE C 40%
53 FIT HOSE C 30%
54 FMC HOSE D 20%
55 FPT HOSE A 50%
56 FRT HOSE B 40%
57 FTS HOSE C 30%
58 GAS HOSE A 50%
59 GEG HOSE C 20%
60 GEX HOSE A 50%
61 GIL HOSE C 30%
62 GKM HNX D 20%
63 GMD HOSE B 40%
64 GVR HOSE A 50%
65 HAH HOSE B 40%
66 HAX HOSE C 30%
67 HBC HOSE B 40%
68 HCM HOSE A 50%
69 HDB HOSE A 50%
70 HDC HOSE D 20%
71 HDG HOSE B 40%
72 HHS HOSE D 20%
73 HHV HOSE D 20%
74 HPG HOSE A 50%
75 HPX HOSE D 20%
76 HQC HOSE D 20%
77 HSG HOSE A 50%
78 HT1 HOSE D 20%
79 HTN HOSE D 20%
80 HUT HNX C 30%
81 IDC HNX B 40%
82 IDI HOSE D 20%
83 IJC HOSE B 40%
84 IPA HNX C 40%
85 ITC HOSE D 20%
86 KBC HOSE A 50%
87 KDC HOSE B 40%
88 KDH HOSE A 50%
89 KHG HOSE A 50%
90 KOS HOSE C 20%
91 KSB HOSE B 40%
92 LAS HNX D 20%
93 LCG HOSE D 20%
94 LDG HOSE C 30%
95 LHG HOSE C 40%
96 LPB HOSE B 40%
97 LSS HOSE D 20%
98 MBB HOSE A 50%
99 MBS HNX B 40%
100 MIG HOSE D 20%
101 MSB HOSE B 40%
102 MSH HOSE C 20%
103 MSN HOSE A 50%
104 MWG HOSE A 50%
105 NAF HOSE D 20%
106 NBB HOSE D 20%
107 NKG HOSE A 50%
108 NLG HOSE A 50%
109 NRC HNX C 30%
110 NT2 HOSE C 30%
111 NTL HOSE C 30%
112 NTP HNX C 20%
113 NVL HOSE A 50%
114 OCB HOSE B 40%
115 ORS HOSE B 40%
116 PAN HOSE C 20%
117 PC1 HOSE C 30%
118 PET HOSE D 20%
119 PHR HOSE B 40%
120 PLX HOSE A 50%
121 PNJ HOSE B 40%
122 POW HOSE A 50%
123 PTB HOSE C 30%
124 PVC HNX D 20%
125 PVI HNX B 40%
126 PVS HNX A 50%
127 PVT HOSE A 50%
128 RAL HOSE D 20%
129 REE HOSE A 50%
130 SAB HOSE B 40%
131 SAM HOSE D 20%
132 SBA HOSE D 20%
133 SBT HOSE B 40%
134 SCR HOSE C 30%
135 SHB HNX A 50%
136 SJF HOSE D 20%
137 SSB HOSE C 30%
138 SSI HOSE A 50%
139 STB HOSE A 50%
140 STK HOSE D 20%
141 SZC HOSE C 20%
142 TAR HNX C 20%
143 TCB HOSE A 50%
144 TCH HOSE B 40%
145 TCM HOSE D 20%
146 TDM HOSE C 40%
147 THD HNX D 20%
148 TIG HNX D 20%
149 TIP HOSE D 20%
150 TLG HOSE C 20%
151 TLH HOSE D 20%
152 TMS HOSE D 20%
153 TNG HNX B 40%
154 TNH HOSE B 40%
155 TPB HOSE A 50%
156 TRA HOSE D 20%
157 TSC HOSE C 40%
158 TV2 HOSE D 20%
159 TVS HOSE D 20%
160 VCB HOSE A 50%
161 VCG HOSE B 40%
162 VCI HOSE A 50%
163 VCS HNX B 40%
164 VGC HOSE A 50%
165 VHC HOSE A 50%
166 VHM HOSE A 50%
167 VIB HOSE A 50%
168 VIX HNX A 50%
169 VJC HOSE A 50%
170 VND HOSE A 50%
171 VNM HOSE A 50%
172 VPB HOSE A 50%
173 VPI HOSE C 20%
174 VRE HOSE A 50%
175 VSC HOSE C 30%
176 VSH HOSE C 20%
Áp dụng từ ngày 22 tháng 08 năm 2022

TT Sàn Hạng Tỷ lệ cho vay
1 HPG HOSE A 50%
2 MBB HOSE A 50%
3 DPM HOSE A 50%
4 TCB HOSE A 50%
5 POW HOSE A 50%
6 DCM HOSE A 50%
7 VPB HOSE A 50%
8 VCI HOSE A 50%
9 VHM HOSE A 50%
10 VNM HOSE A 50%
11 DGC HOSE A 50%
12 NKG HOSE A 50%
13 DXG HOSE A 50%
14 CTG HOSE A 50%
15 KBC HOSE A 50%
16 VIX HNX A 50%
17 ACB HOSE A 50%
18 HDB HOSE A 50%
19 REE HOSE A 50%
20 SHB HNX A 50%
21 VIB HOSE A 50%
22 HSG HOSE A 50%
23 VHC HOSE A 50%
24 TPB HOSE A 50%
25 SSI HOSE A 50%
26 PVS HNX A 50%
27 NLG HOSE A 50%
28 HCM HOSE A 50%
29 PVT HOSE A 50%
30 VND HOSE A 50%
31 FPT HOSE A 50%
32 STB HOSE A 50%
33 GAS HOSE A 50%
34 VRE HOSE A 50%
35 GEX HOSE A 50%
36 MSN HOSE A 50%
37 KDH HOSE A 50%
38 VCB HOSE A 50%
39 GVR HOSE A 50%
40 BID HOSE A 50%
41 BVH HOSE A 50%
42 MWG HOSE A 50%
43 PLX HOSE A 50%
44 NVL HOSE A 50%
45 VJC HOSE A 50%
46 VGC HOSE A 50%
47 CSV HOSE B 40%
48 TNH HOSE B 40%
49 IJC HOSE B 40%
50 TCH HOSE B 40%
51 HAH HOSE B 40%
52 MSB HOSE B 40%
53 LPB HOSE B 40%
54 APG HOSE B 40%
55 KHG HOSE B 40%
56 GMD HOSE B 40%
57 HDG HOSE B 40%
58 OCB HOSE B 40%
59 PVD HOSE B 40%
60 PNJ HOSE B 40%
61 SBT HOSE B 40%
62 VCS HNX B 40%
63 DPR HOSE B 40%
64 TNG HNX B 40%
65 MBS HNX B 40%
66 BCG HOSE B 40%
67 AAA HOSE B 40%
68 ORS HOSE B 40%
69 DRC HOSE B 40%
70 IDC HNX B 40%
71 KSB HOSE B 40%
72 SAB HOSE B 40%
73 PVI HNX B 40%
74 ELC HOSE B 40%
75 VCG HOSE B 40%
76 KDC HOSE B 40%
77 FRT HOSE B 40%
78 CTD HOSE B 40%
79 BWE HOSE B 40%
80 PHR HOSE B 40%
81 HBC HOSE B 40%
82 TDM HOSE B 40%
83 FCN HOSE B 40%
84 DGW HOSE B 40%
85 IPA HNX B 40%
86 ITA HOSE B 40%
87 TSC HOSE B 40%
88 LHG HOSE B 40%
89 HAX HOSE C 30%
90 ASM HOSE C 30%
91 SCR HOSE C 30%
92 NRC HNX C 30%
93 VSC HOSE C 30%
94 NTL HOSE C 30%
95 GIL HOSE C 30%
96 SSB HOSE C 30%
97 LDG HOSE C 30%
98 FTS HOSE C 30%
99 EVE HOSE C 30%
100 DVP HOSE C 30%
101 DBC HOSE C 30%
102 NDN HNX C 30%
103 DIG HOSE C 30%
104 FIT HOSE C 30%
105 PTB HOSE C 30%
106 EVS HNX C 30%
107 HUT HNX C 30%
108 PC1 HOSE C 30%
109 BVS HNX C 30%
110 CTS HOSE C 30%
111 NT2 HOSE C 30%
112 CEO HNX C 30%
113 KOS HOSE D 20%
114 NTP HNX D 20%
115 MSH HOSE D 20%
116 VPI HOSE D 20%
117 DBD HOSE D 20%
118 TAR HNX D 20%
119 DPG HOSE D 20%
120 BCM HOSE D 20%
121 VSH HOSE D 20%
122 PAN HOSE D 20%
123 TLG HOSE D 20%
124 EIB HOSE D 20%
125 DHG HOSE D 20%
126 BSI HOSE D 20%
127 AGG HOSE D 20%
128 BMI HOSE D 20%
129 SZC HOSE D 20%
130 GEG HOSE D 20%
131 SJF HOSE D 20%
132 AMV HNX D 20%
133 HHS HOSE D 20%
134 NBB HOSE D 20%
135 ITC HOSE D 20%
136 LCG HOSE D 20%
137 HDC HOSE D 20%
138 AGR HOSE D 20%
139 TIG HNX D 20%
140 THD HNX D 20%
141 TV2 HOSE D 20%
142 IDI HOSE D 20%
143 BAF HOSE D 20%
144 CRE HOSE D 20%
145 DHA HOSE D 20%
146 D2D HOSE D 20%
147 TVS HOSE D 20%
148 LSS HOSE D 20%
149 TLH HOSE D 20%
150 TRA HOSE D 20%
151 CMX HOSE D 20%
152 CKG HOSE D 20%
153 MIG HOSE D 20%
154 FMC HOSE D 20%
155 BCC HNX D 20%
156 RAL HOSE D 20%
157 SDA HNX D 20%
158 HT1 HOSE D 20%
159 SAM HOSE D 20%
160 HQC HOSE D 20%
161 DHC HOSE D 20%
162 LAS HNX D 20%
163 SBA HOSE D 20%
164 TCM HOSE D 20%
165 VDS HOSE D 20%
166 ANV HOSE D 20%
167 PET HOSE D 20%
168 HHV HOSE D 20%
169 DXS HOSE D 20%
170 BFC HOSE D 20%
171 NAF HOSE D 20%
172 TIP HOSE D 20%
173 TMS HOSE D 20%
174 PVC HNX D 20%
175 HTN HOSE D 20%
176 HPX HOSE D 20%
177 GKM HNX D 20%
178 DRH HOSE D 20%
179 BMP HOSE D 20%
180 STK HOSE D 20%
Áp dụng từ ngày 06 tháng 09 năm 2022

TT Sàn Hạng Tỷ lệ cho vay
1 AAA HOSE B 40%
2 ACB HOSE A 50%
3 AGG HOSE C 20%
4 AGR HOSE D 20%
5 AMV HNX D 20%
6 ANV HOSE D 20%
7 APG HOSE B 40%
8 ASM HOSE C 30%
9 BAF HOSE D 20%
10 BCC HNX D 20%
11 BCG HOSE B 40%
12 BCM HOSE C 20%
13 BFC HOSE D 20%
14 BID HOSE A 50%
15 BMI HOSE C 20%
16 BMP HOSE D 20%
17 BSI HOSE C 20%
18 BVH HOSE A 50%
19 BVS HNX C 30%
20 BWE HOSE B 40%
21 CEO HNX C 30%
22 CKG HOSE D 20%
23 CMX HOSE D 20%
24 CRE HOSE D 20%
25 CSV HOSE A 40%
26 CTD HOSE B 40%
27 CTG HOSE A 50%
28 CTS HOSE C 30%
29 D2D HOSE D 20%
30 DBC HOSE C 30%
31 DBD HOSE C 20%
32 DCM HOSE A 50%
33 DGC HOSE A 50%
34 DGW HOSE C 40%
35 DHA HOSE D 20%
36 DHC HOSE D 20%
37 DHG HOSE C 20%
38 DIG HOSE C 30%
39 DPG HOSE C 20%
40 DPM HOSE A 50%
41 DPR HOSE B 40%
42 DRC HOSE B 40%
43 DRH HOSE D 20%
44 DVP HOSE C 30%
45 DXG HOSE A 50%
46 DXS HOSE D 20%
47 EIB HOSE C 20%
48 ELC HOSE B 40%
49 EVE HOSE C 30%
50 EVS HNX C 30%
51 FCN HOSE C 40%
52 FIT HOSE C 30%
53 FMC HOSE D 20%
54 FPT HOSE A 50%
55 FRT HOSE B 40%
56 FTS HOSE C 30%
57 GAS HOSE A 50%
58 GEG HOSE C 20%
59 GEX HOSE A 50%
60 GIL HOSE C 30%
61 GKM HNX D 20%
62 GMD HOSE B 40%
63 GVR HOSE A 50%
64 HAH HOSE B 40%
65 HAX HOSE C 30%
66 HBC HOSE B 40%
67 HCM HOSE A 50%
68 HDB HOSE A 50%
69 HDC HOSE D 20%
70 HDG HOSE B 40%
71 HHS HOSE D 20%
72 HHV HOSE D 20%
73 HPG HOSE A 50%
74 HPX HOSE D 20%
75 HQC HOSE D 20%
76 HSG HOSE A 50%
77 HT1 HOSE D 20%
78 HTN HOSE D 20%
79 HUT HNX C 30%
80 IDC HNX B 40%
81 IDI HOSE D 20%
82 IJC HOSE B 40%
83 IPA HNX C 40%
84 ITC HOSE D 20%
85 KBC HOSE A 50%
86 KDC HOSE B 40%
87 KDH HOSE A 50%
88 KHG HOSE A 50%
89 KOS HOSE C 20%
90 KSB HOSE B 40%
91 LAS HNX D 20%
92 LCG HOSE D 20%
93 LDG HOSE C 30%
94 LHG HOSE C 40%
95 LPB HOSE B 40%
96 LSS HOSE D 20%
97 MBB HOSE A 50%
98 MBS HNX B 40%
99 MIG HOSE D 20%
100 MSB HOSE B 40%
101 MSH HOSE C 20%
102 MSN HOSE A 50%
103 MWG HOSE A 50%
104 NAF HOSE D 20%
105 NBB HOSE D 20%
106 NKG HOSE A 50%
107 NLG HOSE A 50%
108 NRC HNX C 30%
109 NT2 HOSE C 30%
110 NTL HOSE C 30%
111 NTP HNX C 20%
112 NVL HOSE A 50%
113 OCB HOSE B 40%
114 ORS HOSE B 40%
115 PAN HOSE C 20%
116 PC1 HOSE C 30%
117 PET HOSE D 20%
118 PHR HOSE B 40%
119 PLX HOSE A 50%
120 PNJ HOSE B 40%
121 POW HOSE A 50%
122 PTB HOSE C 30%
123 PVC HNX D 20%
124 PVI HNX B 40%
125 PVS HNX A 50%
126 PVT HOSE A 50%
127 RAL HOSE D 20%
128 REE HOSE A 50%
129 SAB HOSE B 40%
130 SAM HOSE D 20%
131 SBA HOSE D 20%
132 SBT HOSE B 40%
133 SCR HOSE C 30%
134 SHB HNX A 50%
135 SJF HOSE D 20%
136 SSB HOSE C 30%
137 SSI HOSE A 50%
138 STB HOSE A 50%
139 STK HOSE D 20%
140 SZC HOSE C 20%
141 TAR HNX C 20%
142 TCB HOSE A 50%
143 TCH HOSE B 40%
144 TCM HOSE D 20%
145 TDM HOSE C 40%
146 THD HNX D 20%
147 TIG HNX D 20%
148 TIP HOSE D 20%
149 TLG HOSE C 20%
150 TLH HOSE D 20%
151 TMS HOSE D 20%
152 TNG HNX B 40%
153 TNH HOSE B 40%
154 TPB HOSE A 50%
155 TRA HOSE D 20%
156 TSC HOSE C 40%
157 TV2 HOSE D 20%
158 TVS HOSE D 20%
159 VCB HOSE A 50%
160 VCG HOSE B 40%
161 VCI HOSE A 50%
162 VCS HNX B 40%
163 VGC HOSE A 50%
164 VHC HOSE A 50%
165 VHM HOSE A 50%
166 VIB HOSE A 50%
167 VIX HNX A 50%
168 VJC HOSE A 50%
169 VND HOSE A 50%
170 VNM HOSE A 50%
171 VPB HOSE A 50%
172 VPI HOSE C 20%
173 VRE HOSE A 50%
174 VSC HOSE C 30%
175 VSH HOSE C 20%


 
Áp dụng từ ngày 29 tháng 08 năm 2022

TT Sàn Hạng Tỷ lệ cho vay
1 AAA HOSE B 40%
2 ACB HOSE A 50%
3 AGG HOSE C 20%
4 AGR HOSE D 20%
5 AMV HNX D 20%
6 ANV HOSE D 20%
7 APG HOSE B 40%
8 ASM HOSE C 30%
9 BAF HOSE D 20%
10 BCC HNX D 20%
11 BCG HOSE B 40%
12 BCM HOSE C 20%
13 BFC HOSE D 20%
14 BID HOSE A 50%
15 BMI HOSE C 20%
16 BMP HOSE D 20%
17 BSI HOSE C 20%
18 BVH HOSE A 50%
19 BVS HNX C 30%
20 BWE HOSE B 40%
21 CEO HNX C 30%
22 CKG HOSE D 20%
23 CMX HOSE D 20%
24 CRE HOSE D 20%
25 CSV HOSE A 40%
26 CTD HOSE B 40%
27 CTG HOSE A 50%
28 CTS HOSE C 30%
29 D2D HOSE D 20%
30 DBC HOSE C 30%
31 DBD HOSE C 20%
32 DCM HOSE A 50%
33 DGC HOSE A 50%
34 DGW HOSE C 40%
35 DHA HOSE D 20%
36 DHC HOSE D 20%
37 DHG HOSE C 20%
38 DIG HOSE C 30%
39 DPG HOSE C 20%
40 DPM HOSE A 50%
41 DPR HOSE B 40%
42 DRC HOSE B 40%
43 DRH HOSE D 20%
44 DVP HOSE C 30%
45 DXG HOSE A 50%
46 DXS HOSE D 20%
47 EIB HOSE C 20%
48 ELC HOSE B 40%
49 EVE HOSE C 30%
50 EVS HNX C 30%
51 FCN HOSE C 40%
52 FIT HOSE C 30%
53 FMC HOSE D 20%
54 FPT HOSE A 50%
55 FRT HOSE B 40%
56 FTS HOSE C 30%
57 GAS HOSE A 50%
58 GEG HOSE C 20%
59 GEX HOSE A 50%
60 GIL HOSE C 30%
61 GKM HNX D 20%
62 GMD HOSE B 40%
63 GVR HOSE A 50%
64 HAH HOSE B 40%
65 HAX HOSE C 30%
66 HBC HOSE B 40%
67 HCM HOSE A 50%
68 HDB HOSE A 50%
69 HDC HOSE D 20%
70 HDG HOSE B 40%
71 HHS HOSE D 20%
72 HHV HOSE D 20%
73 HPG HOSE A 50%
74 HPX HOSE D 20%
75 HQC HOSE D 20%
76 HSG HOSE A 50%
77 HT1 HOSE D 20%
78 HTN HOSE D 20%
79 HUT HNX C 30%
80 IDC HNX B 40%
81 IDI HOSE D 20%
82 IJC HOSE B 40%
83 IPA HNX C 40%
84 ITA HOSE B 40%
85 ITC HOSE D 20%
86 KBC HOSE A 50%
87 KDC HOSE B 40%
88 KDH HOSE A 50%
89 KHG HOSE A 50%
90 KOS HOSE C 20%
91 KSB HOSE B 40%
92 LAS HNX D 20%
93 LCG HOSE D 20%
94 LDG HOSE C 30%
95 LHG HOSE C 40%
96 LPB HOSE B 40%
97 LSS HOSE D 20%
98 MBB HOSE A 50%
99 MBS HNX B 40%
100 MIG HOSE D 20%
101 MSB HOSE B 40%
102 MSH HOSE C 20%
103 MSN HOSE A 50%
104 MWG HOSE A 50%
105 NAF HOSE D 20%
106 NBB HOSE D 20%
107 NDN HNX C 30%
108 NKG HOSE A 50%
109 NLG HOSE A 50%
110 NRC HNX C 30%
111 NT2 HOSE C 30%
112 NTL HOSE C 30%
113 NTP HNX C 20%
114 NVL HOSE A 50%
115 OCB HOSE B 40%
116 ORS HOSE B 40%
117 PAN HOSE C 20%
118 PC1 HOSE C 30%
119 PET HOSE D 20%
120 PHR HOSE B 40%
121 PLX HOSE A 50%
122 PNJ HOSE B 40%
123 POW HOSE A 50%
124 PTB HOSE C 30%
125 PVC HNX D 20%
126 PVD HOSE B 40%
127 PVI HNX B 40%
128 PVS HNX A 50%
129 PVT HOSE A 50%
130 RAL HOSE D 20%
131 REE HOSE A 50%
132 SAB HOSE B 40%
133 SAM HOSE D 20%
134 SBA HOSE D 20%
135 SBT HOSE B 40%
136 SCR HOSE C 30%
137 SDA HNX D 20%
138 SHB HNX A 50%
139 SJF HOSE D 20%
140 SSB HOSE C 30%
141 SSI HOSE A 50%
142 STB HOSE A 50%
143 STK HOSE D 20%
144 SZC HOSE C 20%
145 TAR HNX C 20%
146 TCB HOSE A 50%
147 TCH HOSE B 40%
148 TCM HOSE D 20%
149 TDM HOSE C 40%
150 THD HNX D 20%
151 TIG HNX D 20%
152 TIP HOSE D 20%
153 TLG HOSE C 20%
154 TLH HOSE D 20%
155 TMS HOSE D 20%
156 TNG HNX B 40%
157 TNH HOSE B 40%
158 TPB HOSE A 50%
159 TRA HOSE D 20%
160 TSC HOSE C 40%
161 TV2 HOSE D 20%
162 TVS HOSE D 20%
163 VCB HOSE A 50%
164 VCG HOSE B 40%
165 VCI HOSE A 50%
166 VCS HNX B 40%
167 VDS HOSE D 20%
168 VGC HOSE A 50%
169 VHC HOSE A 50%
170 VHM HOSE A 50%
171 VIB HOSE A 50%
172 VIX HNX A 50%
173 VJC HOSE A 50%
174 VND HOSE A 50%
175 VNM HOSE A 50%
176 VPB HOSE A 50%
177 VPI HOSE C 20%
178 VRE HOSE A 50%
179 VSC HOSE C 30%
180 VSH HOSE C 20%
Áp dụng từ ngày 22 tháng 08 năm 2022


TT Sàn Hạng Tỷ lệ cho vay
1 AAA HOSE B 40%
2 ACB HOSE A 50%
3 AGG HOSE D 20%
4 AGR HOSE D 20%
5 AMV HNX D 20%
6 ANV HOSE D 20%
7 APG HOSE B 40%
8 ASM HOSE C 30%
9 BAF HOSE D 20%
10 BCC HNX D 20%
11 BCG HOSE B 40%
12 BCM HOSE D 20%
13 BFC HOSE D 20%
14 BID HOSE A 50%
15 BMI HOSE D 20%
16 BMP HOSE D 20%
17 BSI HOSE D 20%
18 BVH HOSE A 50%
19 BVS HNX C 30%
20 BWE HOSE B 40%
21 CEO HNX C 30%
22 CKG HOSE D 20%
23 CMX HOSE D 20%
24 CRE HOSE D 20%
25 CSV HOSE B 40%
26 CTD HOSE B 40%
27 CTG HOSE A 50%
28 CTS HOSE C 30%
29 D2D HOSE D 20%
30 DBC HOSE C 30%
31 DBD HOSE D 20%
32 DCM HOSE A 50%
33 DGC HOSE A 50%
34 DGW HOSE B 40%
35 DHA HOSE D 20%
36 DHC HOSE D 20%
37 DHG HOSE D 20%
38 DIG HOSE C 30%
39 DPG HOSE D 20%
40 DPM HOSE A 50%
41 DPR HOSE B 40%
42 DRC HOSE B 40%
43 DRH HOSE D 20%
44 DVP HOSE C 30%
45 DXG HOSE A 50%
46 DXS HOSE D 20%
47 EIB HOSE D 20%
48 ELC HOSE B 40%
49 EVE HOSE C 30%
50 EVS HNX C 30%
51 FCN HOSE B 40%
52 FIT HOSE C 30%
53 FMC HOSE D 20%
54 FPT HOSE A 50%
55 FRT HOSE B 40%
56 FTS HOSE C 30%
57 GAS HOSE A 50%
58 GEG HOSE D 20%
59 GEX HOSE A 50%
60 GIL HOSE C 30%
61 GKM HNX D 20%
62 GMD HOSE B 40%
63 GVR HOSE A 50%
64 HAH HOSE B 40%
65 HAX HOSE C 30%
66 HBC HOSE B 40%
67 HCM HOSE A 50%
68 HDB HOSE A 50%
69 HDC HOSE D 20%
70 HDG HOSE B 40%
71 HHS HOSE D 20%
72 HHV HOSE D 20%
73 HPG HOSE A 50%
74 HPX HOSE D 20%
75 HQC HOSE D 20%
76 HSG HOSE A 50%
77 HT1 HOSE D 20%
78 HTN HOSE D 20%
79 HUT HNX C 30%
80 IDC HNX B 40%
81 IDI HOSE D 20%
82 IJC HOSE B 40%
83 IPA HNX B 40%
84 ITA HOSE B 40%
85 ITC HOSE D 20%
86 KBC HOSE A 50%
87 KDC HOSE B 40%
88 KDH HOSE A 50%
89 KHG HOSE B 40%
90 KOS HOSE D 20%
91 KSB HOSE B 40%
92 LAS HNX D 20%
93 LCG HOSE D 20%
94 LDG HOSE C 30%
95 LHG HOSE B 40%
96 LPB HOSE B 40%
97 LSS HOSE D 20%
98 MBB HOSE A 50%
99 MBS HNX B 40%
10 MIG HOSE D 20%
101 MSB HOSE B 40%
102 MSH HOSE D 20%
103 MSN HOSE A 50%
104 MWG HOSE A 50%
105 NAF HOSE D 20%
106 NBB HOSE D 20%
107 NDN HNX C 30%
108 NKG HOSE A 50%
109 NLG HOSE A 50%
110 NRC HNX C 30%
111 NT2 HOSE C 30%
112 NTL HOSE C 30%
113 NTP HNX D 20%
114 NVL HOSE A 50%
115 OCB HOSE B 40%
116 ORS HOSE B 40%
117 PAN HOSE D 20%
118 PC1 HOSE C 30%
119 PET HOSE D 20%
120 PHR HOSE B 40%
121 PLX HOSE A 50%
122 PNJ HOSE B 40%
123 POW HOSE A 50%
124 PTB HOSE C 30%
125 PVC HNX D 20%
126 PVD HOSE B 40%
127 PVI HNX B 40%
128 PVS HNX A 50%
129 PVT HOSE A 50%
130 RAL HOSE D 20%
131 REE HOSE A 50%
132 SAB HOSE B 40%
133 SAM HOSE D 20%
134 SBA HOSE D 20%
135 SBT HOSE B 40%
136 SCR HOSE C 30%
137 SDA HNX D 20%
138 SHB HNX A 50%
139 SHS HNX A 50%
140 SJF HOSE D 20%
141 SSB HOSE C 30%
142 SSI HOSE A 50%
143 STB HOSE A 50%
144 STK HOSE D 20%
145 SZC HOSE D 20%
146 TAR HNX D 20%
147 TCB HOSE A 50%
148 TCH HOSE B 40%
149 TCM HOSE D 20%
150 TDM HOSE B 40%
151 THD HNX D 20%
152 TIG HNX D 20%
153 TIP HOSE D 20%
154 TLG HOSE D 20%
155 TLH HOSE D 20%
156 TMS HOSE D 20%
157 TNG HNX B 40%
158 TNH HOSE B 40%
159 TPB HOSE A 50%
160 TRA HOSE D 20%
161 TSC HOSE B 40%
162 TV2 HOSE D 20%
163 TVS HOSE D 20%
164 VCB HOSE A 50%
165 VCG HOSE B 40%
166 VCI HOSE A 50%
167 VCS HNX B 40%
168 VDS HOSE D 20%
169 VGC HOSE A 50%
170 VHC HOSE A 50%
171 VHM HOSE A 50%
172 VIB HOSE A 50%
173 VIX HNX A 50%
174 VJC HOSE A 50%
175 VND HOSE A 50%
176 VNM HOSE A 50%
177 VPB HOSE A 50%
178 VPI HOSE D 20%
179 VRE HOSE A 50%
180 VSC HOSE C 30%
181 VSH HOSE D 20%
Áp dụng từ ngày 21 tháng 07 năm 2022

TT Sàn Hạng Tỷ lệ cho vay
1 ACB HOSE A 50%
2 BID HOSE A 50%
3 BVH HOSE A 50%
4 CSV HOSE A 50%
5 CTG HOSE A 50%
6 DCM HOSE A 50%
7 DGC HOSE A 50%
8 DGW HOSE A 50%
9 DPM HOSE A 50%
10 FPT HOSE A 50%
11 GAS HOSE A 50%
12 GEX HOSE A 50%
13 GMD HOSE A 50%
14 GVR HOSE A 50%
15 HCM HOSE A 50%
16 HDB HOSE A 50%
17 HPG HOSE A 50%
18 KDH HOSE A 50%
19 MBB HOSE A 50%
20 MSB HOSE A 50%
21 MSN HOSE A 50%
22 MWG HOSE A 50%
23 NLG HOSE A 50%
24 NVL HOSE A 50%
25 PDR HOSE A 50%
26 PHR HOSE A 50%
27 PLX HOSE A 50%
28 PNJ HOSE A 50%
29 POW HOSE A 50%
30 PVS HNX A 50%
31 REE HOSE A 50%
32 SAB HOSE A 50%
33 SSI HOSE A 50%
34 STB HOSE A 50%
35 TCB HOSE A 50%
36 TPB HOSE A 50%
37 VCB HOSE A 50%
38 VCG HOSE A 50%
39 VHC HOSE A 50%
40 VHM HOSE A 50%
41 VIB HOSE A 50%
42 VIX HOSE A 50%
43 VJC HOSE A 50%
44 VND HOSE A 50%
45 VNM HOSE A 50%
46 VPB HOSE A 50%
47 VRE HOSE A 50%
48 AAA HOSE B 40%
49 ASM HOSE B 40%
50 BCG HOSE B 40%
51 BSI HOSE B 40%
52 BWE HOSE B 40%
53 DBC HOSE B 40%
54 DHC HOSE B 40%
55 DPG HOSE B 40%
56 DPR HOSE B 40%
57 DXG HOSE B 40%
58 ELC HOSE B 40%
59 FCN HOSE B 40%
60 FRT HOSE B 40%
61 GIL HOSE B 40%
62 HAH HOSE B 40%
63 HSG HOSE B 40%
64 IDC HNX B 40%
65 IJC HOSE B 40%
66 ITA HOSE B 40%
67 ITC HOSE B 40%
68 KBC HOSE B 40%
69 KDC HOSE B 40%
70 KSB HOSE B 40%
71 LCG HOSE B 40%
72 LPB HOSE B 40%
73 NKG HOSE B 40%
74 OCB HOSE B 40%
75 PC1 HOSE B 40%
76 PET HOSE B 40%
77 PVD HOSE B 40%
78 PVI HNX B 40%
79 PVT HOSE B 40%
80 SBT HOSE B 40%
81 SHB HOSE B 40%
82 SHS HNX B 40%
83 SSB HOSE B 40%
84 TNG HNX B 40%
85 TNH HOSE B 40%
86 VCI HOSE B 40%
87 VCS HNX B 40%
88 VGC HOSE B 40%
89 VSC HOSE B 40%
90 AGG HOSE C 30%
91 BFC HOSE C 30%
92 CMX HOSE C 30%
93 CNG HOSE C 30%
94 CRE HOSE C 30%
95 CTS HOSE C 30%
96 DBD HOSE C 30%
97 DHA HOSE C 30%
98 DHG HOSE C 30%
99 FTS HOSE C 30%
100 HAX HOSE C 30%
101 HDG HOSE C 30%
102 HT1 HOSE C 30%
103 MSH HOSE C 30%
104 NVB HNX C 30%
105 PAN HOSE C 30%
106 SMC HOSE C 30%
107 SZC HOSE C 30%
108 TAR HNX C 30%
109 TDM HOSE C 30%
110 TIP HOSE C 30%
111 TMS HOSE C 30%
112 TSC HOSE C 30%
113 APG HOSE C 30%
114 AGR HOSE D 20%
115 ANV HOSE D 20%
116 BAB HNX D 20%
117 BCC HNX D 20%
118 BCM HOSE D 20%
119 BIC HOSE D 20%
120 BMI HOSE D 20%
121 BVS HNX D 20%
122 CSM HOSE D 20%
123 CTD HOSE D 20%
124 DIG HOSE D 20%
125 DQC HOSE D 20%
126 DRC HOSE D 20%
127 DXP HNX D 20%
128 DXS HOSE D 20%
129 EIB HOSE D 20%
130 EVE HOSE D 20%
131 EVS HNX D 20%
132 FIT HOSE D 20%
133 FMC HOSE D 20%
134 GEG HOSE D 20%
135 HBC HOSE D 20%
136 HHS HOSE D 20%
137 HUT HNX D 20%
138 IMP HOSE D 20%
139 KHG HOSE D 20%
140 KOS HOSE D 20%
141 LHG HOSE D 20%
142 LSS HOSE D 20%
143 MBS HNX D 20%
144 MIG HOSE D 20%
145 NAF HOSE D 20%
146 NCT HOSE D 20%
147 NT2 HOSE D 20%
148 NTP HNX D 20%
149 PHC HOSE D 20%
150 PLC HNX D 20%
151 PLP HOSE D 20%
152 PTB HOSE D 20%
153 SAM HOSE D 20%
154 SCR HOSE D 20%
155 SDA HNX D 20%
156 STK HOSE D 20%
157 TCH HOSE D 20%
158 TCM HOSE D 20%
159 THD HNX D 20%
160 TIG HNX D 20%
161 TLG HOSE D 20%
162 TLH HOSE D 20%
163 VDS HOSE D 20%
164 VPI HOSE D 20%
165 VSH HOSE D 20%
Áp dụng từ ngày 13 tháng 06 năm 2022

TT

Sàn

Hạng

Tỷ lệ cho vay

1

ACB

HOSE

A

50%

2

BID

HOSE

A

50%

3

BVH

HOSE

A

50%

4

CSV

HOSE

A

50%

5

CTG

HOSE

A

50%

6

DCM

HOSE

A

50%

7

DGC

HOSE

A

50%

8

DGW

HOSE

A

50%

9

DPM

HOSE

A

50%

10

FPT

HOSE

A

50%

11

GAS

HOSE

A

50%

12

GEX

HOSE

A

50%

13

GMD

HOSE

A

50%

14

GVR

HOSE

A

50%

15

HCM

HOSE

A

50%

16

HDB

HOSE

A

50%

17

HPG

HOSE

A

50%

18

KDH

HOSE

A

50%

19

MBB

HOSE

A

50%

20

MSB

HOSE

A

50%

21

MSN

HOSE

A

50%

22

MWG

HOSE

A

50%

23

NLG

HOSE

A

50%

24

NVL

HOSE

A

50%

25

PDR

HOSE

A

50%

26

PHR

HOSE

A

50%

27

PLX

HOSE

A

50%

28

PNJ

HOSE

A

50%

29

POW

HOSE

A

50%

30

PVS

HNX

A

50%

31

REE

HOSE

A

50%

32

SAB

HOSE

A

50%

33

SSI

HOSE

A

50%

34

STB

HOSE

A

50%

35

TCB

HOSE

A

50%

36

TPB

HOSE

A

50%

37

VCB

HOSE

A

50%

38

VCG

HOSE

A

50%

39

VHC

HOSE

A

50%

40

VHM

HOSE

A

50%

41

VIB

HOSE

A

50%

42

VIX

HOSE

A

50%

43

VJC

HOSE

A

50%

44

VND

HOSE

A

50%

45

VNM

HOSE

A

50%

46

VPB

HOSE

A

50%

47

VRE

HOSE

A

50%

48

AAA

HOSE

B

40%

49

ASM

HOSE

B

40%

50

BCG

HOSE

B

40%

51

BSI

HOSE

B

40%

52

BWE

HOSE

B

40%

53

DBC

HOSE

B

40%

54

DHC

HOSE

B

40%

55

DPG

HOSE

B

40%

56

DPR

HOSE

B

40%

57

DXG

HOSE

B

40%

58

ELC

HOSE

B

40%

59

FCN

HOSE

B

40%

60

FRT

HOSE

B

40%

61

GIL

HOSE

B

40%

62

HAH

HOSE

B

40%

63

HSG

HOSE

B

40%

64

IDC

HNX

B

40%

65

IJC

HOSE

B

40%

66

ITA

HOSE

B

40%

67

ITC

HOSE

B

40%

68

KBC

HOSE

B

40%

69

KDC

HOSE

B

40%

70

KSB

HOSE

B

40%

71

LCG

HOSE

B

40%

72

LPB

HOSE

B

40%

73

NKG

HOSE

B

40%

74

OCB

HOSE

B

40%

75

PC1

HOSE

B

40%

76

PET

HOSE

B

40%

77

PVD

HOSE

B

40%

78

PVI

HNX

B

40%

79

PVT

HOSE

B

40%

80

SBT

HOSE

B

40%

81

SHB

HOSE

B

40%

82

SHS

HNX

B

40%

83

SSB

HOSE

B

40%

84

TNG

HNX

B

40%

85

TNH

HOSE

B

40%

86

VCI

HOSE

B

40%

87

VCS

HNX

B

40%

88

VGC

HOSE

B

40%

89

VSC

HOSE

B

40%

90

AGG

HOSE

C

30%

91

BFC

HOSE

C

30%

92

CMX

HOSE

C

30%

93

CNG

HOSE

C

30%

94

CRE

HOSE

C

30%

95

CTS

HOSE

C

30%

96

DBD

HOSE

C

30%

97

DHA

HOSE

C

30%

98

DHG

HOSE

C

30%

99

FTS

HOSE

C

30%

100

HAX

HOSE

C

30%

101

HDG

HOSE

C

30%

102

HT1

HOSE

C

30%

103

MSH

HOSE

C

30%

104

NVB

HNX

C

30%

105

PAN

HOSE

C

30%

106

SMC

HOSE

C

30%

107

SZC

HOSE

C

30%

108

TAR

HNX

C

30%

109

TDM

HOSE

C

30%

110

TIP

HOSE

C

30%

111

TMS

HOSE

C

30%

112

TSC

HOSE

C

30%

113

APG

HOSE

C

30%

114

AGR

HOSE

D

20%

115

ANV

HOSE

D

20%

116

BAB

HNX

D

20%

117

BCC

HNX

D

20%

118

BCM

HOSE

D

20%

119

BIC

HOSE

D

20%

120

BMI

HOSE

D

20%

121

BVS

HNX

D

20%

122

CSM

HOSE

D

20%

123

CTD

HOSE

D

20%

124

DIG

HOSE

D

20%

125

DQC

HOSE

D

20%

126

DRC

HOSE

D

20%

127

DXP

HNX

D

20%

128

DXS

HOSE

D

20%

129

EIB

HOSE

D

20%

130

EVE

HOSE

D

20%

131

EVS

HNX

D

20%

132

FIT

HOSE

D

20%

133

FMC

HOSE

D

20%

134

GEG

HOSE

D

20%

135

HBC

HOSE

D

20%

136

HHS

HOSE

D

20%

137

HUT

HNX

D

20%

138

IMP

HOSE

D

20%

139

KHG

HOSE

D

20%

140

KOS

HOSE

D

20%

141

LHG

HOSE

D

20%

142

LSS

HOSE

D

20%

143

MBS

HNX

D

20%

144

MIG

HOSE

D

20%

145

NAF

HOSE

D

20%

146

NCT

HOSE

D

20%

147

NT2

HOSE

D

20%

148

NTP

HNX

D

20%

149

PHC

HOSE

D

20%

150

PLC

HNX

D

20%

151

PLP

HOSE

D

20%

152

PTB

HOSE

D

20%

153

SAM

HOSE

D

20%

154

SCR

HOSE

D

20%

155

SDA

HNX

D

20%

156

STK

HOSE

D

20%

157

TCH

HOSE

D

20%

158

TCM

HOSE

D

20%

159

THD

HNX

D

20%

160

TIG

HNX

D

20%

161

TLG

HOSE

D

20%

162

TLH

HOSE

D

20%

163

VDS

HOSE

D

20%

164

VPI

HOSE

D

20%

Áp dụng từ ngày 24 tháng 05 năm 2022

TT

Sàn

Hạng

Tỷ lệ cho vay

1

ACB

HOSE

A

50%

2

BID

HOSE

A

50%

3

BVH

HOSE

A

50%

4

CSV

HOSE

A

50%

5

CTG

HOSE

A

50%

6

DCM

HOSE

A

50%

7

DGC

HOSE

A

50%

8

DGW

HOSE

A

50%

9

DPM

HOSE

A

50%

10

FPT

HOSE

A

50%

11

GAS

HOSE

A

50%

12

GEX

HOSE

A

50%

13

GMD

HOSE

A

50%

14

GVR

HOSE

A

50%

15

HCM

HOSE

A

50%

16

HDB

HOSE

A

50%

17

HPG

HOSE

A

50%

18

KDH

HOSE

A

50%

19

MBB

HOSE

A

50%

20

MSB

HOSE

A

50%

21

MSN

HOSE

A

50%

22

MWG

HOSE

A

50%

23

NLG

HOSE

A

50%

24

NVL

HOSE

A

50%

25

PDR

HOSE

A

50%

26

PHR

HOSE

A

50%

27

PLX

HOSE

A

50%

28

PNJ

HOSE

A

50%

29

POW

HOSE

A

50%

30

PVS

HNX

A

50%

31

REE

HOSE

A

50%

32

SAB

HOSE

A

50%

33

SSI

HOSE

A

50%

34

STB

HOSE

A

50%

35

TCB

HOSE

A

50%

36

TPB

HOSE

A

50%

37

VCB

HOSE

A

50%

38

VCG

HOSE

A

50%

39

VHC

HOSE

A

50%

40

VHM

HOSE

A

50%

41

VIB

HOSE

A

50%

42

VIX

HOSE

A

50%

43

VJC

HOSE

A

50%

44

VND

HOSE

A

50%

45

VNM

HOSE

A

50%

46

VPB

HOSE

A

50%

47

VRE

HOSE

A

50%

48

AAA

HOSE

B

40%

49

ASM

HOSE

B

40%

50

BCG

HOSE

B

40%

51

BSI

HOSE

B

40%

52

BWE

HOSE

B

40%

53

DBC

HOSE

B

40%

54

DHC

HOSE

B

40%

55

DPG

HOSE

B

40%

56

DPR

HOSE

B

40%

57

DXG

HOSE

B

40%

58

ELC

HOSE

B

40%

59

FCN

HOSE

B

40%

60

FRT

HOSE

B

40%

61

GIL

HOSE

B

40%

62

HAH

HOSE

B

40%

63

HSG

HOSE

B

40%

64

IDC

HNX

B

40%

65

IJC

HOSE

B

40%

66

ITA

HOSE

B

40%

67

ITC

HOSE

B

40%

68

KBC

HOSE

B

40%

69

KDC

HOSE

B

40%

70

KSB

HOSE

B

40%

71

LCG

HOSE

B

40%

72

LPB

HOSE

B

40%

73

NKG

HOSE

B

40%

74

OCB

HOSE

B

40%

75

PC1

HOSE

B

40%

76

PET

HOSE

B

40%

77

PVD

HOSE

B

40%

78

PVI

HNX

B

40%

79

PVT

HOSE

B

40%

80

SBT

HOSE

B

40%

81

SHB

HOSE

B

40%

82

SHS

HNX

B

40%

83

SSB

HOSE

B

40%

84

TNG

HNX

B

40%

85

TNH

HOSE

B

40%

86

VCI

HOSE

B

40%

87

VCS

HNX

B

40%

88

VGC

HOSE

B

40%

89

VSC

HOSE

B

40%

90

AGG

HOSE

C

30%

91

BFC

HOSE

C

30%

92

CMX

HOSE

C

30%

93

CNG

HOSE

C

30%

94

CRE

HOSE

C

30%

95

CTS

HOSE

C

30%

96

DBD

HOSE

C

30%

97

DHA

HOSE

C

30%

98

DHG

HOSE

C

30%

99

FTS

HOSE

C

30%

100

HAX

HOSE

C

30%

101

HDG

HOSE

C

30%

102

HT1

HOSE

C

30%

103

MSH

HOSE

C

30%

104

NVB

HNX

C

30%

105

PAN

HOSE

C

30%

106

SMC

HOSE

C

30%

107

SZC

HOSE

C

30%

108

TAR

HNX

C

30%

109

TDM

HOSE

C

30%

110

TIP

HOSE

C

30%

111

TMS

HOSE

C

30%

112

TSC

HOSE

C

30%

113

APG

HOSE

C

30%

114

AGR

HOSE

D

20%

115

ANV

HOSE

D

20%

116

BAB

HNX

D

20%

117

BCC

HNX

D

20%

118

BCM

HOSE

D

20%

119

BIC

HOSE

D

20%

120

BMI

HOSE

D

20%

121

BVS

HNX

D

20%

122

CSM

HOSE

D

20%

123

CTD

HOSE

D

20%

124

DIG

HOSE

D

20%

125

DQC

HOSE

D

20%

126

DRC

HOSE

D

20%

127

DXP

HNX

D

20%

128

DXS

HOSE

D

20%

129

EIB

HOSE

D

20%

130

EVE

HOSE

D

20%

131

EVS

HNX

D

20%

132

FIT

HOSE

D

20%

133

FMC

HOSE

D

20%

134

GEG

HOSE

D

20%

135

HBC

HOSE

D

20%

136

HHS

HOSE

D

20%

137

HUT

HNX

D

20%

138

IMP

HOSE

D

20%

139

KHG

HOSE

D

20%

140

KOS

HOSE

D

20%

141

LHG

HOSE

D

20%

142

LSS

HOSE

D

20%

143

MBS

HNX

D

20%

144

MIG

HOSE

D

20%

145

NAF

HOSE

D

20%

146

NCT

HOSE

D

20%

147

NT2

HOSE

D

20%

148

NTP

HNX

D

20%

149

PHC

HOSE

D

20%

150

PLC

HNX

D

20%

151

PLP

HOSE

D

20%

152

PTB

HOSE

D

20%

153

SAM

HOSE

D

20%

154

SCR

HOSE

D

20%

155

SDA

HNX

D

20%

156

STK

HOSE

D

20%

157

TCH

HOSE

D

20%

158

TCM

HOSE

D

20%

159

THD

HNX

D

20%

160

TIG

HNX

D

20%

161

TLG

HOSE

D

20%

162

TLH

HOSE

D

20%

163

VDS

HOSE

D

20%

164

VPI

HOSE

D

20%

(áp dụng từ ngày 05 tháng 04 năm 2022)

TT(No)

Mã(Counters) Sàn(Exchanges) Hạng(Grade) Tỷ lệ cho vay(Lending Ratio)
1 STB HOSE A 50%
2 HPG HOSE A 50%
3 DPM HOSE A 50%
4 HSG HOSE A 50%
5 ACB HOSE A 50%
6 DCM HOSE A 50%
7 IJC HOSE A 50%
8 DBC HOSE A 50%
9 TCB HOSE A 50%
10 DGC HOSE A 50%
11 TCH HOSE A 50%
12 PVS HNX A 50%
13 MBB HOSE A 50%
14 SHS HNX A 50%
15 NKG HOSE A 50%
16 VNM HOSE A 50%
17 HDB HOSE A 50%
18 SHB HOSE A 50%
19 VIX HOSE A 50%
20 FPT HOSE A 50%
21 VPB HOSE A 50%
22 PHR HOSE A 50%
23 SBT HOSE A 50%
24 VHC HOSE A 50%
25 CTG HOSE A 50%
26 TPB HOSE A 50%
27 VIB HOSE A 50%
28 GEX HOSE A 50%
29 HDG HOSE A 50%
30 MWG HOSE A 50%
31 LPB HOSE A 50%
32 AAA HOSE A 50%
33 MSB HOSE A 50%
34 REE HOSE A 50%
35 MSN HOSE A 50%
36 VCG HOSE A 50%
37 VCB HOSE A 50%
38 PLX HOSE A 50%
39 BID HOSE A 50%
40 PNJ HOSE A 50%
41 POW HOSE A 50%
42 SSI HOSE A 50%
43 GAS HOSE A 50%
44 VRE HOSE A 50%
45 NVL HOSE A 50%
46 LCG HOSE B 40%
47 KSB HOSE B 40%
48 TVB HOSE B 40%
49 DPR HOSE B 40%
50 VGC HOSE B 40%
51 VHM HOSE B 40%
52 HHS HOSE B 40%
53 PVT HOSE B 40%
54 TV2 HOSE B 40%
55 TVC HNX B 40%
56 DRC HOSE B 40%
57 ITA HOSE B 40%
58 APG HOSE B 40%
59 GVR HOSE B 40%
60 OCB HOSE B 40%
61 BCC HNX B 40%
62 APS HNX B 40%
63 HT1 HOSE B 40%
64 PAN HOSE B 40%
65 DPG HOSE B 40%
66 DGW HOSE B 40%
67 KDC HOSE B 40%
68 GIL HOSE B 40%
69 FCN HOSE B 40%
70 PVI HNX B 40%
71 VND HOSE B 40%
72 VCI HOSE B 40%
73 DIG HOSE B 40%
74 AGR HOSE B 40%
75 DHC HOSE B 40%
76 PC1 HOSE B 40%
77 VCS HNX B 40%
78 TCD HOSE B 40%
79 ELC HOSE B 40%
80 CSV HOSE B 40%
81 SAB HOSE B 40%
82 FMC HOSE B 40%
83 TNG HNX B 40%
84 PET HOSE B 40%
85 BCG HOSE B 40%
86 THD HNX B 40%
87 LSS HOSE B 40%
88 IDC HNX B 40%
89 PDR HOSE B 40%
90 SCI HNX B 40%
91 KDH HOSE B 40%
92 BVH HOSE B 40%
93 VJC HOSE B 40%
94 SZC HOSE C 30%
95 MST HNX C 30%
96 VGS HNX C 30%
97 SMC HOSE C 30%
98 THG HOSE C 30%
99 NSC HOSE C 30%
100 TSC HOSE C 30%
101 EVS HNX C 30%
102 HAX HOSE C 30%
103 SLS HNX C 30%
104 PTB HOSE C 30%
105 CMX HOSE C 30%
106 TLH HOSE C 30%
107 HAP HOSE C 30%
108 S99 HNX C 30%
109 TIP HOSE C 30%
110 MIG HOSE C 30%
111 VPG HOSE C 30%
112 NTP HNX C 30%
113 NLG HOSE C 30%
114 VDS HOSE C 30%
115 BFC HOSE C 30%
116 NAF HOSE C 30%
117 HCM HOSE C 30%
118 MBG HNX C 30%
119 C32 HOSE C 30%
120 LHC HNX C 30%
121 TNH HOSE C 30%
122 MSH HOSE C 30%
123 GMD HOSE C 30%
124 GDT HOSE C 30%
125 RAL HOSE C 30%
126 FTS HOSE C 30%
127 DC4 HOSE C 30%
128 HUB HOSE C 30%
129 TCM HOSE C 30%
130 ASM HOSE C 30%
131 VNE HOSE C 30%
132 BMP HOSE C 30%
133 HAH HOSE C 30%
134 THI HOSE C 30%
135 CTD HOSE C 30%
136 DHG HOSE C 30%
137 CNG HOSE C 30%
138 C69 HNX C 30%
139 ANV HOSE C 30%
140 TAR HNX C 30%
141 NDN HNX D 20%
142 DTD HNX D 20%
143 FIT HOSE D 20%
144 NBB HOSE D 20%
145 EVG HOSE D 20%
146 DHA HOSE D 20%
147 BVS HNX D 20%
148 VNR HNX D 20%
149 STK HOSE D 20%
150 EVE HOSE D 20%
151 BMI HOSE D 20%
152 SSB HOSE D 20%
153 AMV HNX D 20%
154 VC2 HNX D 20%
155 SAM HOSE D 20%
156 L14 HNX D 20%
157 ADS HOSE D 20%
158 LHG HOSE D 20%
159 PGI HOSE D 20%
160 LAS HNX D 20%
161 BIC HOSE D 20%
162 NTL HOSE D 20%
163 PTI HNX D 20%
164 ITC HOSE D 20%
165 EIB HOSE D 20%
166 SAV HOSE D 20%
167 APH HOSE D 20%
168 SMB HOSE D 20%
169 MVB HNX D 20%
170 HMC HOSE D 20%
171 TLG HOSE D 20%
172 HBC HOSE D 20%
173 SHI HOSE D 20%
174 AAT HOSE D 20%
175 TVS HOSE D 20%
176 GSP HOSE D 20%
177 TRA HOSE D 20%
178 HVH HOSE D 20%
179 DCL HOSE D 20%
180 TRC HOSE D 20%
181 MBS HNX D 20%
182 GKM HNX D 20%
183 CKG HOSE D 20%
184 BHN HOSE D 20%
185 LIX HOSE D 20%
186 CTS HOSE D 20%
187 PGC HOSE D 20%
188 DQC HOSE D 20%
189 PLP HOSE D 20%
190 CRE HOSE D 20%
191 BTS HNX D 20%
192 KBC HOSE D 20%
193 TTB HOSE D 20%
194 INN HNX D 20%

 

(áp dụng từ ngày 31 tháng 03 năm 2022)
TT (No) Mã (Counter) Sàn (Exchange) Hạng (Grade) Tỷ lệ cho vay (Lending Ratio)
1 AAA HOSE A 50%
2 ACB HOSE A 50%
3 BID HOSE A 50%
4 CTG HOSE A 50%
5 DBC HOSE A 50%
6 DCM HOSE A 50%
7 DGC HOSE A 50%
8 DPM HOSE A 50%
9 FPT HOSE A 50%
10 GAS HOSE A 50%
11 GEX HOSE A 50%
12 HDB HOSE A 50%
13 HDG HOSE A 50%
14 HPG HOSE A 50%
15 HSG HOSE A 50%
16 IJC HOSE A 50%
17 LPB HOSE A 50%
18 MBB HOSE A 50%
19 MSB HOSE A 50%
20 MSN HOSE A 50%
21 MWG HOSE A 50%
22 NKG HOSE A 50%
23 NVL HOSE A 50%
24 PHR HOSE A 50%
25 PLX HOSE A 50%
26 PNJ HOSE A 50%
27 POW HOSE A 50%
28 PVS HNX A 50%
29 REE HOSE A 50%
30 SBT HOSE A 50%
31 SHB HOSE A 50%
32 SHS HNX A 50%
33 SSI HOSE A 50%
34 STB HOSE A 50%
35 TCB HOSE A 50%
36 TCH HOSE A 50%
37 TPB HOSE A 50%
38 VCB HOSE A 50%
39 VCG HOSE A 50%
40 VHC HOSE A 50%
41 VIB HOSE A 50%
42 VIX HOSE A 50%
43 VNM HOSE A 50%
44 VPB HOSE A 50%
45 VRE HOSE A 50%
46 AGR HOSE B 40%
47 APG HOSE B 40%
48 APS HNX B 40%
49 BCC HNX B 40%
50 BCG HOSE B 40%
51 BVH HOSE B 40%
52 CSV HOSE B 40%
53 DGW HOSE B 40%
54 DHC HOSE B 40%
55 DIG HOSE B 40%
56 DPG HOSE B 40%
57 DPR HOSE B 40%
58 DRC HOSE B 40%
59 ELC HOSE B 40%
60 FCN HOSE B 40%
61 FMC HOSE B 40%
62 GIL HOSE B 40%
63 GVR HOSE B 40%
64 HHS HOSE B 40%
65 HT1 HOSE B 40%
66 IDC HNX B 40%
67 ITA HOSE B 40%
68 KDC HOSE B 40%
69 KDH HOSE B 40%
70 KSB HOSE B 40%
71 LCG HOSE B 40%
72 LSS HOSE B 40%
73 OCB HOSE B 40%
74 PAN HOSE B 40%
75 PC1 HOSE B 40%
76 PDR HOSE B 40%
77 PET HOSE B 40%
78 PVI HNX B 40%
79 PVT HOSE B 40%
80 SAB HOSE B 40%
81 SCI HNX B 40%
82 TCD HOSE B 40%
83 THD HNX B 40%
84 TNG HNX B 40%
85 TV2 HOSE B 40%
86 TVB HOSE B 40%
87 TVC HNX B 40%
88 VCI HOSE B 40%
89 VCS HNX B 40%
90 VGC HOSE B 40%
91 VHM HOSE B 40%
92 VIC HOSE B 40%
93 VJC HOSE B 40%
94 VND HOSE B 40%
95 ANV HOSE C 30%
96 ASM HOSE C 30%
97 BFC HOSE C 30%
98 BMP HOSE C 30%
99 C32 HOSE C 30%
100 C69 HNX C 30%
101 CMX HOSE C 30%
102 CNG HOSE C 30%
103 CTD HOSE C 30%
104 DC4 HOSE C 30%
105 DHG HOSE C 30%
106 EVS HNX C 30%
107 FTS HOSE C 30%
108 GDT HOSE C 30%
109 GMD HOSE C 30%
110 HAH HOSE C 30%
111 HAP HOSE C 30%
112 HAX HOSE C 30%
113 HCM HOSE C 30%
114 HUB HOSE C 30%
115 LHC HNX C 30%
116 MBG HNX C 30%
117 MIG HOSE C 30%
118 MSH HOSE C 30%
119 MST HNX C 30%
120 NAF HOSE C 30%
121 NLG HOSE C 30%
122 NSC HOSE C 30%
123 NTP HNX C 30%
124 PTB HOSE C 30%
125 RAL HOSE C 30%
126 S99 HNX C 30%
127 SLS HNX C 30%
128 SMC HOSE C 30%
129 SZC HOSE C 30%
130 TAR HNX C 30%
131 TCM HOSE C 30%
132 THG HOSE C 30%
133 THI HOSE C 30%
134 TIP HOSE C 30%
135 TLH HOSE C 30%
136 TNH HOSE C 30%
137 TSC HOSE C 30%
138 VDS HOSE C 30%
139 VGS HNX C 30%
140 VNE HOSE C 30%
141 VPG HOSE C 30%
142 AAT HOSE D 20%
143 ADS HOSE D 20%
144 AMV HNX D 20%
145 APH HOSE D 20%
146 BHN HOSE D 20%
147 BIC HOSE D 20%
148 BMI HOSE D 20%
149 BTS HNX D 20%
150 BVS HNX D 20%
151 CKG HOSE D 20%
152 CRE HOSE D 20%
153 CTI HOSE D 20%
154 CTS HOSE D 20%
155 DCL HOSE D 20%
156 DHA HOSE D 20%
157 DQC HOSE D 20%
158 DTD HNX D 20%
159 EIB HOSE D 20%
160 EVE HOSE D 20%
161 EVG HOSE D 20%
162 FIT HOSE D 20%
163 GKM HNX D 20%
164 GSP HOSE D 20%
165 HBC HOSE D 20%
166 HMC HOSE D 20%
167 HVH HOSE D 20%
168 INN HNX D 20%
169 ITC HOSE D 20%
170 KBC HOSE D 20%
171 L14 HNX D 20%
172 LAS HNX D 20%
173 LHG HOSE D 20%
174 LIX HOSE D 20%
175 MBS HNX D 20%
176 MVB HNX D 20%
177 NBB HOSE D 20%
178 NDN HNX D 20%
179 NTL HOSE D 20%
180 PGC HOSE D 20%
181 PGI HOSE D 20%
182 PLP HOSE D 20%
183 PTI HNX D 20%
184 SAM HOSE D 20%
185 SAV HOSE D 20%
186 SHI HOSE D 20%
187 SMB HOSE D 20%
188 SSB HOSE D 20%
189 STK HOSE D 20%
190 TLG HOSE D 20%
191 TRA HOSE D 20%
192 TRC HOSE D 20%
193 TTB HOSE D 20%
194 TVS HOSE D 20%
195 VC2 HNX D 20%
196 VNR HNX D 20%

(áp dụng từ ngày 15 tháng 02 năm 2022)

TT (No) Mã (Counter) Sàn (Exchange) Hạng (Grade) Tỷ lệ cho vay (Lending Ratio)
1 AAA HOSE A 50%
2 ACB HOSE A 50%
3 BID HOSE A 50%
4 CTG HOSE A 50%
5 DBC HOSE A 50%
6 DCM HOSE A 50%
7 DGC HOSE A 50%
8 DPM HOSE A 50%
9 FPT HOSE A 50%
10 GAS HOSE A 50%
11 GEX HOSE A 50%
12 HDB HOSE A 50%
13 HDG HOSE A 50%
14 HPG HOSE A 50%
15 HSG HOSE A 50%
16 IJC HOSE A 50%
17 LPB HOSE A 50%
18 MBB HOSE A 50%
19 MSB HOSE A 50%
20 MSN HOSE A 50%
21 MWG HOSE A 50%
22 NKG HOSE A 50%
23 NVL HOSE A 50%
24 PHR HOSE A 50%
25 PLX HOSE A 50%
26 PNJ HOSE A 50%
27 POW HOSE A 50%
28 PVS HNX A 50%
29 REE HOSE A 50%
30 SBT HOSE A 50%
31 SHB HOSE A 50%
32 SHS HNX A 50%
33 SSI HOSE A 50%
34 STB HOSE A 50%
35 TCB HOSE A 50%
36 TCH HOSE A 50%
37 TPB HOSE A 50%
38 VCB HOSE A 50%
39 VCG HOSE A 50%
40 VHC HOSE A 50%
41 VIB HOSE A 50%
42 VIX HOSE A 50%
43 VNM HOSE A 50%
44 VPB HOSE A 50%
45 VRE HOSE A 50%
46 AGR HOSE B 40%
47 APG HOSE B 40%
48 APS HNX B 40%
49 BCC HNX B 40%
50 BCG HOSE B 40%
51 BVH HOSE B 40%
52 CSV HOSE B 40%
53 DGW HOSE B 40%
54 DHC HOSE B 40%
55 DIG HOSE B 40%
56 DPG HOSE B 40%
57 DPR HOSE B 40%
58 DRC HOSE B 40%
59 ELC HOSE B 40%
60 FCN HOSE B 40%
61 FMC HOSE B 40%
62 GIL HOSE B 40%
63 GVR HOSE B 40%
64 HHS HOSE B 40%
65 HT1 HOSE B 40%
66 IDC HNX B 40%
67 ITA HOSE B 40%
68 KDC HOSE B 40%
69 KDH HOSE B 40%
70 KSB HOSE B 40%
71 LCG HOSE B 40%
72 LSS HOSE B 40%
73 OCB HOSE B 40%
74 PAN HOSE B 40%
75 PC1 HOSE B 40%
76 PDR HOSE B 40%
77 PET HOSE B 40%
78 PVI HNX B 40%
79 PVT HOSE B 40%
80 SAB HOSE B 40%
81 SCI HNX B 40%
82 TCD HOSE B 40%
83 THD HNX B 40%
84 TNG HNX B 40%
85 TV2 HOSE B 40%
86 TVB HOSE B 40%
87 TVC HNX B 40%
88 VCI HOSE B 40%
89 VCS HNX B 40%
90 VGC HOSE B 40%
91 VHM HOSE B 40%
92 VIC HOSE B 40%
93 VJC HOSE B 40%
94 VND HOSE B 40%
95 ANV HOSE C 30%
96 ASM HOSE C 30%
97 BFC HOSE C 30%
98 BMP HOSE C 30%
99 C32 HOSE C 30%
100 C69 HNX C 30%
101 CMX HOSE C 30%
102 CNG HOSE C 30%
103 CTD HOSE C 30%
104 DC4 HOSE C 30%
105 DHG HOSE C 30%
106 EVS HNX C 30%
107 FTS HOSE C 30%
108 GDT HOSE C 30%
109 GMD HOSE C 30%
110 HAH HOSE C 30%
111 HAP HOSE C 30%
112 HAX HOSE C 30%
113 HCM HOSE C 30%
114 HUB HOSE C 30%
115 LHC HNX C 30%
116 MBG HNX C 30%
117 MIG HOSE C 30%
118 MSH HOSE C 30%
119 MST HNX C 30%
120 NAF HOSE C 30%
121 NLG HOSE C 30%
122 NSC HOSE C 30%
123 NTP HNX C 30%
124 PTB HOSE C 30%
125 RAL HOSE C 30%
126 S99 HNX C 30%
127 SLS HNX C 30%
128 SMC HOSE C 30%
129 SZC HOSE C 30%
130 TAR HNX C 30%
131 TCM HOSE C 30%
132 THG HOSE C 30%
133 THI HOSE C 30%
134 TIP HOSE C 30%
135 TLH HOSE C 30%
136 TNH HOSE C 30%
137 TSC HOSE C 30%
138 VDS HOSE C 30%
139 VGS HNX C 30%
140 VNE HOSE C 30%
141 VPG HOSE C 30%
142 AAT HOSE D 20%
143 ADS HOSE D 20%
144 AMV HNX D 20%
145 APH HOSE D 20%
146 BHN HOSE D 20%
147 BIC HOSE D 20%
148 BMI HOSE D 20%
149 BTS HNX D 20%
150 BVS HNX D 20%
151 CKG HOSE D 20%
152 CRE HOSE D 20%
153 CTI HOSE D 20%
154 CTS HOSE D 20%
155 DCL HOSE D 20%
156 DHA HOSE D 20%
157 DQC HOSE D 20%
158 DTD HNX D 20%
159 EIB HOSE D 20%
160 EVE HOSE D 20%
161 EVG HOSE D 20%
162 FIT HOSE D 20%
163 GKM HNX D 20%
164 GSP HOSE D 20%
165 HAI HOSE D 20%
166 HBC HOSE D 20%
167 HMC HOSE D 20%
168 HVH HOSE D 20%
169 INN HNX D 20%
170 ITC HOSE D 20%
171 KBC HOSE D 20%
172 KLF HNX D 20%
173 L14 HNX D 20%
174 LAS HNX D 20%
175 LHG HOSE D 20%
176 LIX HOSE D 20%
177 MBS HNX D 20%
178 MVB HNX D 20%
179 NBB HOSE D 20%
180 NDN HNX D 20%
181 NTL HOSE D 20%
182 PGC HOSE D 20%
183 PGI HOSE D 20%
184 PLP HOSE D 20%
185 PTI HNX D 20%
186 SAM HOSE D 20%
187 SAV HOSE D 20%
188 SHI HOSE D 20%
189 SMB HOSE D 20%
190 SSB HOSE D 20%
191 STK HOSE D 20%
192 TLG HOSE D 20%
193 TRA HOSE D 20%
194 TRC HOSE D 20%
195 TTB HOSE D 20%
196 TVS HOSE D 20%
197 VC2 HNX D 20%
198 VNR HNX D 20%