RHB

NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN

Khách hàng nộp tiền vào tài khoản công ty Cty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam theo thông tin dưới đây:

Stt

Đơn vị thụ hưởng

Số tài khoản

Tại ngân hàng

1

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn  Chứng khoán RHB Việt Nam

1221.0000.240.743

Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hà Thành

2

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn  Chứng khoán RHB Việt Nam

1019.825.004

Vietcombank-Chi nhánh Thăng Long

3

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn  Chứng khoán RHB Việt Nam

1903.699.170.2011

Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Đông Đô

 

Lưu ý: Nội dung nộp tiền theo cú pháp: “Gửi tiền vào [Số tài khoản của Khách hàng] của [Họ & tên Khách hàng]”

Ví dụ: Gửi tiền vào 029Cxxxxxx of Nguyen Duc A.

CONTACT US
Phone