RHB

Quay lại

Tầm nhìn và Giá trị Doanh nghiệp

Song hành cùng tầm nhìn và giá trị của Tập đoàn Ngân hàng RHB;

Tầm nhìn: Trở thành Công ty Chứng khoán hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam thông qua việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chứng khoán tích hợp đầy đủ, sáng tạo và thúc đẩy tạo nên mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Giá trị cốt lõi: PRIDE : PRIDE
Professional
We are committed to maintain a high level of proficiency, competency and reliability in all that we do.
Respect
We are courteous, humble and we show empathy to everyone through our actions and interactions.
Integrity
We are honest, ethical and we uphold a high standard of governance.
Dynamic
We are proactive, responsive and forward thinking.
Excellence
We will continuously achieve high standards of performance and service deliverables.CONTACT US
Phone