RHB

Kính gửi Quý khách hàng,

- Căn cứ Thông báo lịch nghỉ làm việc nhân dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/03AL, Ngày Chiến Thắng 30/04 và Ngày Quốc Tế Lao Động 01/05 năm 2021 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán, Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam;

Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam (RHBSVN) trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng lịch nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/03AL, Ngày Chiến Thắng 30/04 và Ngày Quốc Tế Lao Động 01/05 năm 2021 như sau:

1. Giỗ Tổ Hùng Vương 10/03 Âm lịch: 

- Nghỉ giao dịch 1 ngày vào thứ Tư ngày 21/04/2021 (ngày 10/03 Âm lịch).

- Giao dịch bình thường trở lại vào thứ Năm ngày 22/04/2021.

2. Ngày Chiến Thắng 30/04 và Ngày Quốc Tế Lao Động 01/05: 

- Nghỉ giao dịch 2 ngày từ thứ Sáu ngày 30/04/2021 đến hết thứ Hai ngày 03/05/2021 (do thứ Bảy là ngày 01/05/2021 nên được nghỉ bù vào thứ Hai ngày 03/5/2021)

- Giao dịch bình thường trở lại vào thứ Ba ngày 04/05/2021.

 

Kính chúc Quý Khách hàng một kỳ nghỉ Lễ nhiều niềm vui!.

Trân trọng!
Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam (RHBSVN)