RHB

Quay lại

Tổng quan

Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam (“RHBSVN”) - Công ty con thuộc sở hữu của Tập đoàn Ngân hàng Đầu tư RHB (“RHBIB”).

Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam, tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam (‘VNSEC”), được thành lập vào tháng 12 năm 2006 theo Quyết định số 21/UBCK-GPHDKD ban hành bởi Ủy ban Chứng khoán Việt Nam (SSC) và chính thức đi vào hoạt động tháng 3 năm 2007.

Tháng 1 năm 2009, Ngân hàng Đầu tư RHB chính thức trở thành đối tác chiến lược của VNSEC. Và vào ngày 29 tháng 01 năm 2019, RHBIB đã mua tiếp 51% cổ phần còn lại và RHBSVN đã chính thức trở thành công ty con thuộc sở hữu của Ngân hàng Đầu tư RHB theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 126 / GP-UBCK được cấp bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

RHBIB là một phần của Tập đoàn Ngân hàng Đầu tư và Doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Ngân hàng RHB được niêm yết trên Thị trường Chính của Sở Giao dịch Chứng khoán Malaysia (BURSA) với vốn thị trường là 23,1 tỷ Ringit Malaysia hoặc 5,42 tỷ USD vào tháng 12 năm 2019. Với hơn 100 năm Lịch sử kinh doanh, Tập đoàn Ngân hàng RHB hiện là một trong những tập đoàn tài chính và dịch vụ tích hợp lớn nhất tại Malaysia.
 
CONTACT US
Phone